ILCA

Innovation Laboratories for Climate Actions (ILCA)

ilca logo

 

Сайт проєкту: https://ilca-project.eu/

Тривалісь: січень 2023 – червень 2024.

Бюджет: 65 000 €.

Партнери:

 1. Savonia University of Applied Sciences (Lead partner), Finland;
 2. Vilnius College of Technologies and Design, Lithuania;
 3. National Resources Institute Finland, Finland;
 4. University of Forestry – Sofia, Bulgaria;
 5. Stefan cel Mare University of Suceava, Romania;
 6. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuania;
 7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 8. Національний науковий центр Інститут землеробства НААН;
 9. Університет Короля Данила.

 

ОПИС ПРОЄКТУ:

Проєкт має три цілі:

 • посилити людський капітал у сфері кліматичних інновацій та підприємництва шляхом навчання та наставництва студентів, академічного та неакадемічного персоналу у вирішенні системних проблем
 • розвиток міждисциплінарного потенціалу кліматичних та соціальних інновацій шляхом створення лабораторій кліматичних інновацій та залучення суб'єктів екосистем до розробки кліматичних інноваційних проєктів;
 • підтримка готовності та конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (МСП) до кліматичних змін та діджиталізації.

У першій фазі проєкту було розроблено і протестовано програму навчання та наставництва з двома науково-дослідними установами як повноправними партнерами та асоційованими партнерами з регіональних екосистем, які близькі до робочого життя.

Іншим заходом було формування дорожньої карти цінності та залучення учасників кліматичних екосистем шляхом визначення спільних цілей і мотивацій. На цьому етапі проєкт також почав розвивати лабораторії кліматичних інновацій. В рамках третьої цілі проєкт провів опитування серед малого та середнього бізнесу для визначення їхніх потреб та створив портфоліо послуг підтримки, які будуть протестовані.

У фазі 2 кожен ВНЗ продовжив розробку навчальної програми відповідно до своєї предметної області. Наприкінці проєкту консорціум розробить "кліматичні мікрокредити", які повністю відповідатимуть Загальній структурі мікрокредитів.

Кліматичні інноваційні лабораторії розроблятимуть науково-дослідні та інноваційні проекти на основі попередньо визначених сфер впливу/місій для кліматичних дій.

В рамках даного проєкту командою Університету Короля Данила було розроблено дорожню карту відновлення енергетичної інфраструктури у післявоєнні часи. Розроблена концепція відновлення української інфраструктури була презентована на Женевській конференції.

Команда нашого університету провела цілий ряд заходів, покликаних підвищити обізнаність студентів, викладачів та населення вцілому про виклики та проблеми які постають у зв’язку зі змінами клімату. Зокрема було організовано Innovation Week (Тиждень інновацій), протягом якого відбулися зустрічі з різними фокус-групами, щоб посилити людський капітал у сфері кліматичних інновацій та підприємництва шляхом навчання та наставництва студентів, академічного та неакадемічного персоналу у вирішенні системних проблем.

Дізнатися більше