Спеціалізована вчена рада.

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


  Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
    
   Скіченко Альона Анатоліївна «Розгляд судом справ про захист особистих немайнових прав» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
   Ткаченко Максим Володимирович «Договір перевезення залізничним транспортом в цивільному праві України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
   Биркович Олександр Іванович «Судоустрій та судочинство в Україні ІІ половини ІХ – початку ХХІ ст.» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Юркевич Михайло Васильович «Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства: історико-правове дослідження (Х – кінець ХХ ст.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Луцька Галина Василівна «Правове забезпечення охорони та захисту цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
   Мусіловський Ігор Михайлович «Вплив релігійних засад на державно-правові явища в Україні (на підґрунті теологічної теорії Фоми Аквінського» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

    

   Дізнатися більше