Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
Сегеда Іван Сергійович «Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Ходак Світлана Михайлівна «Категорія інтересу в сімейному праві України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Микуляк Павло Павлович «Самоконтроль суду першої інстанції в цивільному процесі» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Ганьба Олег Борисович «Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретико-правові засади» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
  •  
Алексій Руслана Василівна «Правочини з вадами волі: проблеми теорії та практики» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Боброва Юлія Юріївна «Ґендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір)» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Дізнатися більше