Спеціалізована вчена рада
Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.


Засідання Вченої Ради
1

1.1

2

2.1

 

Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
Олійник Андрея Іванівна «Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження: теорія та практика» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).

Accordion content 1.

Шевченко Вячеслав Станіславович «Інститут державної мови в Україні: історико-правовий вимір» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

Accordion content 2.

Сердюк Наталія Аркадіївна «Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

New accordion content

Ковальський Михайло Миколайович «Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).

New accordion content

Дзюбак Софія Василівна «Втілення функціональності в основних типах праворозуміння» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

New accordion content

Андрухів Олег Ігорович «Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940–1950-х роках: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

New accordion content

 

Дізнатися більше