Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
 
Фельцан Іван Юрійович «Розвиток адвокатури на Закарпатті: ХІХ – перша половина ХХ століття (історико-правове дослідження)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Росовська Ірина Юріївна «Сучасні проблеми співвідношення правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Ляшук Андрій Володимирович «Мова як засіб вираження права» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Коцур Микола Миколайович «Правове регулювання протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (історико-правове дослідження)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).  
Марцінків Руслан Романович «Правові засади створення та діяльності Служби безпеки Організації Українських Націоналістів» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). 
Сегеда Іван Сергійович «Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Ходак Світлана Михайлівна «Категорія інтересу в сімейному праві України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Микуляк Павло Павлович «Самоконтроль суду першої інстанції в цивільному процесі» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03). 
Ганьба Олег Борисович «Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретико-правові засади» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Алексій Руслана Василівна «Правочини з вадами волі: проблеми теорії та практики» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Боброва Юлія Юріївна «Ґендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір)» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Воронько Олексій Олексійович «Виконання судових рішень у цивільних справах в Україні та Франції: порівняльно-правовий аналіз» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Іваничук Руслана Антонівна «Динаміка функцій права та форм їх здійснення в умовах трансформації сучасної правової системи України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Іщук Сергій Іванович «Громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного розвитку України: теоретико-правовий аспект» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Криховецький Іван Зеновійович «Правове регулювання інституту парламентаризму в Галичині і його вплив на український національний рух ХІХ – початку ХХ ст.» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Козак Юлія-Михайлина Романівна «Легітимація державної влади: теоретико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Малічин Олег Миколайович «Історико-правові засади розвитку ідей парламентаризму на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
Рудюк Ольга Олексіївна «Цивільно-правове регулювання відносин за договором банківського рахунка в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).
Сірко Ростислав Богданович «Цивільно-правове регулювання відносин, що виникають з перевезення залізничним транспортом: теорія та практика» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03).

 

Дізнатися більше