Image
Олег Савчук
Кафедри
Кафедра психології та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького
Олег Савчук
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Загальна інформація

Олег Ігорович Савчук – кандидат філософських наук, кафедри психології та суспільствознавчих дисциплін імені імені Академіка УАН І. Луцького

Освіта
 • 2012 р. – на засіданні спецради в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема:«Зародження та розвиток соціального вчення в українському греко-католицизмі», за спеціальністю: 09.00.11–релігієзнавство;
 • 2008–2012 рр. – навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі релігієзнавства,теології і культурології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;
 • 2009–2011 рр. – навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;
 • 2007–2009 рр. – навчався в аспірантурі Івано-Франківської Теологічної Академії, за спеціальністю «Історія Церкви», яку завершив успішним захистом ліценціату: «Розвиток соціальної доктрини УГКЦ у ХХ–ХХІ ст.»;
 • 2002 р. – закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія»;
Професійний досвід
 • з 2016 р. по теперішній час – доцент, завідувач кафедри богослов’я та суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького Університету Короля Данила;
 • 2009–2016 рр. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, посади: викладач кафедри релігієзнавства і теології, викладач кафедри релігієзнавства, теології і культурології;
 • 2002–2013 рр. – керівник гуртків Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
Публікації
 1. Савчук О., Борисевич Л. Історіографія соціального вчення католицизму: релігієзнавчий аналіз Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. 20. Івано-Франківськ, 2016 С. 169-175.
 2. Савчук О.І. Католицька антропологія у сучасній теологічній парадигмі Проблеми української сучасності: філософський контекст: матеріали круглого столу до Всесвітнього для філософії (м. Івано-Франківськ, 24 листопада 2016 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 42-45.
 3. Савчук О. Особливості пастирського становлення та служіння єпископа Станіславівського, блаженного мученика, Івана Слезюка Добрий Пастир. Вип. 17. Івано-Франківськ 2017 С. 73-81.
 4. Savchuk O.I. The historiography of the catholic social doctrine:historical and religious analize. Proceedings of XVІ International scientific conference “World science news”. Morrisville, Lulu Press., 2018. P. 59-63.
 5. Савчук О.І. Католицька догма про внебовзяття Богородиці (1950р.): історичний і теологічний аспекти Scientific journal Virtus. № 30 (січень 2019). Canada, 2019 p. 35-38
 6. Савчук О.І. Підготовка львівського церковного собору 1946 року (за матеріалами державного архіву Служби Безпеки України) Добрий пастир: богословський журнал Івано-Франківської академії імені Івана Золотоустого 2019р. № 6 (48) С. 95-99.
 7. Савчук О.І., Каленюк О.М. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий контекст Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2020. № 4(290). С. 251–256.
 8. Савчук О. І. Суспільно-соціальний та богословський зміст поняття любові у працях папи Бенедикта ХVІ Релігія та соціум. Часопис – Чернівці, 2010. № 2 (4). С. 149-153.
 9. Савчук О. Скринник Н.,Синтез соціального та національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького Українське релігієзнавство. 2013. № 66. С. 220-227.
Наукові інтереси
 • історія релігії
 • географія релігії
 • філософія культури
 • культурологія
Дізнатися більше