Image
Наталія Григорська
Відділ маркетингу та зв'язків з громадськістю
Наталія Григорська
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Освіта
  • 2013 - завершення аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  •  2010 - магістр – спеціальність «Менеджмент організацій» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» факультет менеджменту та маркетингу)
  • 2009 - бакалавр – спеціальність «Менеджмент» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» факультет менеджменту та маркетингу)
  • 2005 - Долинська гімназія-інтернат
Професійний досвід
  • вересень 2018 р. – до теперішнього часу - ПВНЗ Університет Короля Данила, факультет управління та бізнес-аналітики (м. Івано-Франківськ). Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва. Посада: керівник відділу маркетингу та PR 
  • вересень 2016 р. – вересень 2018 р. - Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (Університет Короля Данила), економічний факультет (м. Івано-Франківськ). Посада: старший викладач кафедри фінансів і кредиту. Посада: керівник відділу маркетингу та PR
  • вересень 2015 р. – вересень 2016 р.- Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната (м. Івано-Франківськ). Посада: фахівець з маркетингу та PR
  • вересень 2011 р. – серпень 2014 р.- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту та маркетингу (м. Київ). Посада: асистент кафедри менеджменту
  • березень 2010 р. – листопад 2010 р.м - закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (м. Київ). Посада: секретар управління кадрів та діловодства
Публікації
  • Основні положення та результати проведених наукових досліджень опубліковані в 57 наукових працях: 2 монографії; 2 навчальні посібники; 19 наукових статей; 4 наукові теми; 4 методичні публікації; 26 тез доповідей на конференціях.
Дізнатися більше