Image
Людмила Жирак
Кафедри
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Людмила Жирак
СТАРШИЙ ВИКЛАД КАФЕДРИ

Загальна інформація

Жирак Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Освіта
 • 2009–2012 р.. – аспірантка кафедри теорії та методики фізичного виховання Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
 • 2006–2008 рр. – Szkoła Języka і Kultury Polskiej w Świecie (Uniwersytet Jagielloński Centrum Języka і Kultury Polskiej w Świecie) м. Краків (Республіка Польща) та Вища школа туризму і управління в м. Гожув Вєлкопольські (Польща);
 • 2004–2009 рр. – Інститут туризму, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ; кваліфікація - спеціаліст “Фахівець з туризму” (диплом з відзнакою) диплом спеціаліста з відзнакою фахівця з туризму;
Професійний досвід
 • 2017 р. до сьогодні – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила;
 • 2014 р. до сьогодні – викладач туристичних дисциплін Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені Степана Граната;
 • 2012–2013 рр. – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 2012–2013 рр. – викладач туристичних дисциплін Івано-Франківського муніципального коледжу;
 • 2009-2010 рр. – менеджер по роботі з клієнтами в туристичній фірмі «Кей», м. Івано-Франківськ;
 • 2010 р. – до сьогодні – гід-екскурсовод по м. Івано-Франківськ та Карпатському регіоні, туристичний супровід дитячих та дорослих груп (дозвіл на здійснення екскурсійної діяльності на території Івано-Франківської області – Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій)
Нагороди
 • 2012 – нагорода Івано-Франківської ОДА за внесок у розвиток екскурсійного обслуговування в Івано-Франківській області
 • 2011 – нагорода Івано-Франківської ОДА за розвиток туризму в Івано-Франківській області
 • 2009 – призер конкурсу на кращу екскурсію по м. Івано-Франківськ
 • 2006 – призер (2 місце) Міжнародного конкурсу з туризму
 • 2008 – призер (2 місце) Всеукраїнської олімпіади з туризму
   
Публікації
 1. Жирак Л. Психологічна реабілітація дітей з вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац.. ун-ту ім. Л. Українки. Луцьк: Волин. Нац.. ун-т ім.. Лесі Українки, 2012. №2 (18). С. 229-232.
 2. Смаль І. В., Жирак Л. М., Мальована О. Г. Географія туризму регіонів і країн світу : навч. посіб. / За ред. І. В. Смаля. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 340 с.
 3. Жирак Л.М. Івано-Франківськ екскурсійний. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Пряшів, 10–11 квіт. 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. C. 69-72.
 4. Мицкан Б.М., Жирак Л.М., Мицкан Т.С. Корекція психофізіологічного стану слабочуючих дітей засобами рекреаційно-оздоровчого туризму. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019 Листоп 27; 34: 10-26
 5. Жирак Л.М. Проблеми розвитку екскурсійної діяльності в Івано-Франківську. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2020 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 105-109.
 6. Жирак Л. М. Івано-Франківськ – туристичний бренд Прикарпаття. Причорноморські економічні студії. Одеса, 2020. №51. С. 144-149.
Наукові інтереси
 • організація екскурсійного обслуговування
 • рекреаційно-оздоровча діяльність різних груп населення
 • організація туристичного бізнесу
 • організація туристичної діяльності для людей з особливими потребами
Дізнатися більше