Image
Іванна Бабецька
Адміністрація
Ректорат
Курси для приватних виконавців
Курси для арбітражних керуючих
Іванна Бабецька
ПРОРЕКТОР З СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Загальна інформація

Іванна Ярославівна Бабецька - проректор з соціально-виховної роботи, доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат юридичних наук.

Освіта
 • 2003 – 2008 рр. – навчалася в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.
 • 2009 – 2012 рр. – навчання в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 • У 2014 році захистила дисертацію на тему «Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник к.ю.н., доцент Калаур І.Р.)
Професійний досвід
 • 2009 р. – юрист в юридичному відділі ДП ВО «Карпати»
 • 2013 р. – викладач кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького
 • 2014 р. – 2019 – доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
 • 2019 р. – по даний час - доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила, проректор з соціально-виховної роботи Університету Короля Данила
Публікації
 • автор понад 55 наукових публікацій, серед них: 2 навчальні посібники, 1 монографія, 53 опублікованих праць, з них: 20 наукові статті у фахових юридичних виданнях, 1 стаття надрукована у зарубіжному фаховому виданні, 32 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях
Наукові інтереси
 • дослідження актуальних проблем корпоративного права
 • науково-теоретичне дослідження проблематики розвитку цивільних правовідносин
 • проблеми імплементації законодавства ЄС щодо здійснення майнових та особистих немайнових прав в сфері інтелектуальної власності
Дізнатися більше