Про реалізацію права вибору освітніх компонентів
28 лютого 2024 11:02
Про реалізацію права вибору освітніх компонентів

Відповідно до закону «Про вищу освіту» студенти мають право обирати навчальні дисципліни.

Зокрема, обсяг вибіркових навчальних дисциплін повинен становити не менше ніж 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми (далі - ОПП) відповідного рівня вищої освіти: для ОПП першого (бакалаврського) рівня – не менше ніж 60 кредитів ЄКТС, для ОПП (магістерського) рівня – не менше ніж 23 кредити ЄКТС (при загальному обсязі 90 кредитів ЄКТС). При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням із керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Така процедура функціонує та успішно втілюється в усіх університетах України ще з 2014 року. В Університеті Короля Данила вибір навчальних дисциплін реалізовується за таким принципом: студент, здійснивши вхід на сайт університету, ознайомлюється з каталогом дисциплін та їх коротким змістом. Визначившись із вибором, здобувач через форму для голосування підтверджує власні дані за допомогою корпоративної пошти та голосує.

Для чого ж потрібна процедура вибору навчальних дисциплін? Існує три основні аспекти:
- процедура визначена на законодавчому рівні (стаття 62 закону «Про вищу освіту»);
- вибірковість навчальних дисциплін дає можливість студентам розвинути й опанувати нові навички, часто не притаманні їхній сфері; дізнатися особливості інших сфер та розширити світогляд;
- вибір навчальних дисциплін є одним із показників якості навчання за освітньою програмою, що враховується під час акредитації освітніх програм.

«Студентство – це повноцінні учасники освітнього процесу, які мають право активно впливати на його організацію та проведення. Одним із ключових аспектів цієї взаємодії є процедура вільного вибору дисциплін, яка дає студентам можливість вибирати предмети із врахуванням інтересів, майбутніх кар'єрних планів та академічних цілей. Це сприяє більшому залученню студентів до навчання, розвитку їхніх особистих і професійних компетенцій, стимулює активну самореалізацію в освітньому процесі», - наголошує проректор із методичної роботи УКД Ярослав Штанько.

Категорія
Дізнатися більше