Навчальний онлайн проєкт «Як обрати професію правильно?»
17 листопада 2020 10:11
навчальний онлайн проєкт «Як обрати професію правильно?»

У рамках активної співпраці між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради і Університетом Короля Данила, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, створення умов для її творчого зростання, розвитку і реалізації здібностей талановитих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, нетворкінгу для формування нових проектів, запроваджено спільний Проєкт «Як обрати професію правильно?»

Реєстарція на навчальний онлайн проєкт «Як обрати професію правильно?» https://forms.gle/Z6aDm8XCkv3Lv6Wp7

Проєкт «Як обрати професію правильно?» за наступним напрямками:
1. Блок лекцій для вчителів та учнів: «Сучасні засоби дистанційного
навчання» дата проведення 24.11.2020 року о 17.00 год
В умовах карантинних обмежень, нагальною постала потреба переходу до
дистанційних форм і методів навчання. Це той момент коли телефон чи персональний
телефон стали не перешкодою до навчання, а основним засобом. Не зважаючи на весь
негатив, ми наочно можемо переконатися в користі сучасних технологій, сформувати
навички колективної роботи, оволодіти новими вміннями, які перетворюються на
традиційні, а після повернення до звичного ритму і форм навчання, вони покращують
не тільки комунікацію між вчителем, учнем та батьками, а й урізноманітнять
навчальний процес.

Курс буде складатися з 3 уроків:
«Віртуальне середовище» та його освітній потенціал (огляд Google for
Education);
Система Moodle як варіант закритого освітнього простору;
Інтернет ресурси, які дозволяють урізноманітнити методи навчання. Приєднатися до курсу можна за посиланням https://meet.google.com/bdp-skyh-bry?fbclid=IwAR0nz3-O_It77-O7d1YtHcRgAKPH50ZTx2fWIYNQOZKQkw5ianWTbWk5q78

Для вчителів прохання заповнити реєстраційну форму, яка дозволить визначити тематику яка є для вас найбільш цікавою чи знайомою, щоб можна скорегувати зміст
уроків: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmmg9ZCZZisQzgKhjAozsQT65C18vjPBXZLqCTGrzOHY2DTg/viewform?gxids=7628

2. Спеціальність «Право»
Тема «Правник у сучасному суспільстві» дата проведення 26.11.2020 року
0 17.00 год

Право – провідна елітна спеціальність, а юрист – це одна з найбільш
поширених, затребуваних і високооплачуваних професій у цивілізованому
суспільстві. Кожному з нас юрист потрібен так само, як і лікар.
Професія юриста зв’язує в одне ціле служителів закону. Прокурори, судді,
юрисконсульти, адвокати, нотаріуси, працівники поліції та пробації – це
професіонали, які стоять на сторожі закону. Вони є фахівцями – кожен у своїй
правовій галузі. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових
цінностях та принципах, в основі яких закладені права та свободи людини.
Під час заняття буде розкрито значення юридичних знань у сучасному світі,
надано інформацію про те, як і де можна здобути юридичну освіту, які професії
вимагають юридичних знань, які навички правника, освоєні під час навчання,
можуть бути корисними та потрібними в повсякденному житті. Також буде
проведено тренінг, під час якого діти дізнаються, що таке правопорушення, як
себе повести в тій ситуації, коли вони стають учасником чи свідком протиправної
події, презентовано, які сліди залишає кримінальне правопорушення, хто та яким
чином розкриває злочини, показано засоби виявлення, фіксації та вилучення
слідів кримінального правопорушення з місця події.

3. Спеціальність «Філологія»
Тема «Перекладач – професія без обмежень» дата проведення 10.12.2020
року о 17.00 год
Потреба в перекладачах з’явилась тоді ж, коли виникла мова, адже
спілкування є невід’ємним складником нашого повсякдення. І хоча з тих пір
минуло дуже багато часу, а технічний прогрес рухається семимильними кроками,
електронні перекладачі поки не здатні замінити фахівців, адже вміти замовити
каву чи написати короткого листа – це ще не все. Переклад офіційного
листування, важливих угод, медичної документації або цікавої художньої книги
вимагає не лише знання відповідної лексики та граматики, а й уміння
проаналізувати взаємозв’язки між ними, а потім творчо їх осмислити та
сформулювати у правильний, грамотний, і найважливіше – зрозумілий читачеві
текст. Усний переклад вимагає від спеціаліста хорошої пам’яті, швидкої реакції,

креативності та вміння спілкуватись з людьми, адже перекладач є ще й тлумачем
та посередником між різними культурами.
Зустріч з представниками кафедри перекладу та філології Університету
Короля Данила надасть можливість поспілкуватися з викладачами університету та
успішними людьми у перекладацькій професії. Ви зможете дізнатися про
переваги цієї спеціальності та навчання в Університеті Короля Данила, поставити
запитання, які допоможуть вам у визначенні вашої майбутньої професії, а також
послухати розповіді студентів, які вже навчаються на спеціальності, і тим самим
заглянути за лаштунки студентського життя.

4. Спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа
та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тема «Молоді і підприємливі!» дата проведення 8.12.2020 року о 17.00 год
Сьогодні однією із найпрестижніших спеціальностей сучасності, в плані
побудови успішної кар’єри випускників, є спеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування». Висококваліфіковані фахівці сфери фінансів досить
високо цінуються на ринку праці, оскільки є компетентними у питаннях,
зумовлених:
– застосуванням сучасних фінансових важелів, направлених на ефективне
використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності з
метою покращення їх фінансового стану;
– функціонуванням банківської системи й здійсненням різноманітних
банківських операцій та послуг;
– порядком особистого та майнового страхування й страхування
відповідальності, а також перестрахування з урахуванням як вітчизняного, так і
зарубіжного досвіду.
«Облік і оподаткування» – спеціальність, спрямована на підготовку
фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування та бізнес-аналітики. Ця
програма орієнтована на підготовку фахівців нового покоління, здатних
оцінювати та аналізувати інформацію, а відтак приймати на її основі виважені
управлінські рішення.

Особливість освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» полягає в тому, що спрямування і поєднання частини дисциплін
орієнтоване на підготовку фахівця з продажу, а інша частина теоретичного
навчання формує компетенції, які потрібні для розуміння бізнес-процесів,
управління ними й започаткування й розвитку власного бізнесу. Таке
спрямування визначене на основі дослідження ринку праці, яке інформує про
великий попит на фахівця з продажу, що володіє аналітичними навичками й
розуміє, яким чином налагодити процеси, потрібні для реалізації бізнес-ідей на
локальному чи міжнародному ринку.
Інтенсив для школярів, який охоплює поняття фінансової грамотності,
стосується тем кредитів онлайн та фінансових пірамід, підприємництва та
управління Start-up проєктами (з чого починати, якщо у вас є ідея, яку ви хочете
втілити у життя) + бонус тестування – «Керувати чи бути керованим»!

5. Спеціальність «Журналістика» (реклама та зв’язки з громадськістю)
«Новина живе доти, поки навколо неї ростуть чутки» (Михайло Мамчич)
дата проведення 15.12.2020 року о 17.00 год
Ніщо у світі не коштує так дорого, як інформація. Чому варто обирати
професію журналіста?
Професія журналіста овіяна романтикою. Часто автори книг і фільмів
наділяють цією професією головних героїв своїх творів. Але наскільки
правдивим є художній опис журналіста і чим він займається насправді?
Так, робота журналіста може бути пов’язана з пригодами і небезпеками,
але це лише мала її частка. Журналістика – професія справедливих,
наполегливих, відчайдушних людей, які прагнуть змінити світ на краще. Це фах
тих, хто вміє цінувати товаришів, команду, спільно йти до мети.
Перш за все, журналіст – не тільки творча професія, а й наполеглива
праця, часто пов’язана з певним ризиком для життя. За обов’язком своєї
професії журналісти можуть перебувати в найбільш «гарячих» точках світу,
вишукувати усіма доступними методами потрібну інформацію та викладати її
так, щоб суть була зрозумілою пересічній людині.

З упевненістю можна ствердити: журналіст – це одна з найцікавіших
професій. Щоб відчути її смак, потрібно зануритись у неї з головою, – саме так і
працюють справжні професіонали.
Така професія вимагає високої ерудиції, оригінальності мислення,
прагнення до розвитку і постійного навчання.

6. Спеціальність «Дизайн»
Тема «Дизайн – це творчість» дата проведення 1.13.2020 року 0 17.00 год
Дизайн – це саме та професія, яка є найбільш затребуваною на сучасному
ринку праці. Хто такий ДИЗАЙНЕР?
О, дизайнер – це творча особистість, яка вміє креативно втілювати свої
ідеї та проекти у життя, допомагає побачити красу у звичайних, здавалося б,
речах, робить життя більш яскравим і комфортним.
Основна робота ДИЗАЙНЕРА – це створення візуального проєкту
(верстка, розробка макетів):
 знаку чи логотипу,
 анімації,
 відео заставки,
 веб-сторінки,
 реклами,
 банера,
 створення упаковки,
 поліграфії (друк картинки на футболці, друк каталогів, журналів,
книг, плакатів та листівок).
Щоб стати ДИЗАЙНЕРОМ, необхідний креативний погляд на речі,
уміння знаходити нестандартні ідеї й способи їхнього втілення, працьовитість,
винахідливість та ініціативність.
На майстер-класі ви навчитеся створювати графічні зображення
образотворчими засобами (вугіль, сангіна, пастель, ліногравюра), а також за
допомогою графічних редакторів.

7. Спеціальність «Архітектура та містобудування»
Тема «Чому архітектура та містобудування?» дата проведення 3.12.2020
року о 17.00 год
У сучасному інноваційному світі професія архітектора є однією із
найпопулярніших. На ринку праці попит на фахівців у сфері архітектури та
містобудування надзвичайно високий, тому це створює перспективи для
високооплачуваного працевлаштування та кар’єрного росту.
Професія архітектора чи фахівця у сфері містобудування вважається
креативною, дає можливість для самовираження. Вона поєднує в собі розвиток
творчих здібностей та таланту, аналітичний склад розуму, самоорганізацію,
відповідальність. Світові тенденції у сфері архітектури та містобудування дуже
швидко змінюються, що дає можливість постійного розвитку та реалізації творчих
задумів.
На Вас чекає мікс з теорії та практики з використанням сучасних технологій
та комп’ютерної графіки, численні обговорення, експерименти, створення ідей та
методів їхньої реалізації.
Вчися створювати архітектуру, так, як це роблять в УКД!

8. Спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна
інженерія»
Тема «Від учня до спеціаліста ІТ-сфери» дата проведення 22.12.2020 року о
17.00 год
Програмна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на розробку
алгоритмічного та програмного забезпечення, яке задовольняє поставлені
вимоги та побажання замовника. Фахівці з програмної інженерії практично є
достатньо дефіцитними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних
технологій, оскільки ІТ-індустрія стрімко розвивається, що потребує постійного
оновлення кваліфікованого персоналу.
Комп’ютерна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на
проектування, супровід та адміністрування комп’ютерних систем і мереж.
Окрім того, важливим напрямком спеціальності є розробка програмного

забезпечення користувацького та серверного рівнів. Фахівцями з комп’ютерної
інженерії постійно цікавляться ІТ-орієнтовані розробники програмного і
апаратного забезпечення, а також фірми, що забезпечують супровід та
обслуговування мереж Інтернет.
На заході учні будуть ознайомлені з сучасним станом розвитку ІТ-сфери,
основними вимогами до потенційних фахівців з програмування, а також
найкоротшими шляхами, що дадуть можливість учням здобути професійну
освіту та одночасно  можливість працевлаштування. Буде проведено науково-
популярне заняття з програмування основними сучасними мовами, де учні
зможуть проявити свої здібності та позмагатись у логіці, вправності та
спробувати стати справжніми «ІТ-шниками». Крім того, буде проведена
презентація спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та
ознайомлення учнів з матеріально-технічною базою, викладацьким складом та
перспективами навчання на цій спеціальності в УКД.

9. Спеціальність «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» та
«Туризм»
Тема «Чому менеджмент готельно-ресторанного бізнесу?», «Економіка
та організація туристичної діяльності» дата проведення 17.12.2020 року
о 17.00 год
В Україні та світі спостерігається підвищення попиту на
висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні
забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів.
Сучасний готельний бізнес є однією із галузей, яка найшвидше
розвивається і на яку припадає 6% світового внутрішнього валового продукту і
близько 5% всіх податкових надходжень у світі. Готельна індустрія – одна з
найпривабливіших сфер для бізнесу. Світове готельне господарство на
сьогоднішній день налічує близько 400 тис. комфортабельних готелів більше
ніж на 30 млн. місць. При цьому загальна кількість номерів за останні 20 років
продовжує зростати і збільшується в середньому на 4 %, що свідчить про
стабільну динаміку збільшення кількості засобів розміщення.

Спеціальність «Туризм» є однією з найбільш перспективних, динамічних
та конкурентоспроможних у сучасних умовах ринку праці. Вона поєднує любов
до подорожей з можливістю організації їх для інших. Туризм – це галузь, яка
розвивається швидкими темпами, а робота у сфері туризму є
високооплачуваною. Крім того, працівники сфери туризму мають унікальну
можливість відвідати значну кількість країн. Зрештою, сама робота не є
одноманітною та рутинною, а завжди приносить нові враження та емоції.
Процес навчання не обмежується аудиторіями, але є можливість подорожувати
під час навчання та проходити практику в Україні та за кордоном.
Мабуть, на світі немає людини, яка б не любила мандрувати, відвідувати
цікаві країни, міста, об’єкти…ніжитись на сонечку на березі моря і підкорювати
гірські вершини…смачно поїсти і вивчати національну кухню різних країн
світу… А є на світі люди, які можуть це все організувати – менеджери
туристичних компаній, екскурсоводи, аніматори, адміністратори в готелях,
ресторанах, бармени, офіціанти…Всі вони працюють у сфері туризму та
готельно-ресторанної справи…
Тож запрошуємо Вас ближче познайомитись з цими професіями,
спробувати відчути себе в ролі організаторів туристичної подорожі, зрозуміти
особливості роботи в галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу,
віртуально помандрувати країнами світу та спробувати вгадати по фото
національну страву і найпривабливіший туристичних об’єкт тієї чи іншої
країни… Хтозна, може саме Ви – майбутній підкорювач туристичних вершин?!

10. Семінар для вчителів, учнів та їх батьків «Онлайн безпека та критичне
мислення для учасників навчального процесу» дата проведення 24.12.2020
року о 17.00 год
Модератор: психологиня, громадська активістка, тренерка, член ГС
«Національної психологічної асоціації» та ГО «Асоціації дитячих та сімейних
психологів України» Аліна Касілова

Категорія
Дізнатися більше