УКД підписало угоду з «Бюро перекладів «Арґо»
08 квітня 2021 01:04
УКД підписало угоду з «Бюро перекладів «Арґо»

У сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка
величезних обсягів інформації набуває все більшого значення, інтерес до вивчення мов постійно зростає. Університет Короля Данила прагне максимально забезпечити здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Філологія» можливостями поглиблювати набуті знання та вдосконалити вміння у практичній роботі перекладача, а також у науково-дослідницькій діяльності в галузях філології та перекладу.

З цією метою нещодавно було підписано угоду з «Бюро перекладів
«Арґо» про співпрацю, яка також передбачає вдосконалення освітніх програм при визначені компетентностей та програмних результатів навчання майбутніх З цією метою нещодавно було підписано угоду з «Бюро перекладів «Арґо» про співпрацю,фахівців.

Категорія
Дізнатися більше