Регулювання трудових відносин працівника, який призваний на військову службу
16 січня 2023 10:01
Регулювання трудових відносин працівника, який призваний на військову службу

Піцик Христина, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та публічного управління: Регулювання трудових відносин працівника, який призваний на військову службу
       «Праця – одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості і діяння, творення» - писав Василь Сухомлинський.
 У сучасних розвинутих суспільствах трудові відносини регулюються окремою галуззю права – трудовим правом. Найближчими до трудових відносин стоять відносини цивільно-правового характеру. Це підтверджується ст. 9 Цивільного кодексу України, де вказується на субсидіарне застосування норм цивільного права до регулювання трудових відносин. Зважаючи на широкий обсяг цих відносин, неможливо переоцінити їх вплив на життя людини, а особливо під час режиму воєнного стану, що зараз має місце у нашій державі.
       Отже, яким чином будуть регулюватися трудові відносини працівника, який призваний на військову службу? 
       Пунктом 3 статті 36 Кодексу законів про працю трудовий договір припиняється у зв’язку з призовом на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються  місце роботи, посада відповідно до ч. 3 статті 119 цього Кодексу. Таким чином, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення  зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким  працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Категорія
Дізнатися більше