Інтернет-конференція «Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні»
10 грудня 2021 11:12
Інтернет-конференція «Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні»

10 грудня 2021 в Університеті Короля Данила відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Юридична техніка у правотворчості та правозастосуванні».

Під час конференції обговорили тематичні напрямки юридичної техніки правотворчості та юридичної техніки правозастосування: галузеві специфіки.

У всеукраїнській науково-практичній Інтернет–конференції взяли участь:
· «Українська школа законотворчості» відділ теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України;
· Департамент аналітичної та правової роботи, Верховний Суд;
· Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
· Інститут права психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
· Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
· Львівський національний університет імені Івана Франка
· Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
· Київський національний торговельно-економічний університет.

Доповідачами на конференції були Шутак Ілля, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри права ЗВО «Університет Короля Данила», доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки; Бобровник Світлана, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор; Кельман Михайло,професор кафедри загальної теорії права та конституціоналізму Інституту права психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор; Артикуца Наталія, головний науковий співробітник сектору «Українська школа законотворчості» відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат філологічних наук, доцент; Луцький Роман,директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького, доктор юридичних наук, професор Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила».

Категорія
Дізнатися більше