Image
Роман Луцький
Науково-дослідний інститут
Кафедра права
Роман Луцький
ДИРЕКТОР НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ

Загальна інформація

Роман Петрович Луцький – директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького Університету Короля Данила, доктор юридичних наук, професор.

Освіта
 • 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри права Закладу вищої освіти «Університету Короля Данила»;
 • 2011 – докторантура при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України (доктор юридичних наук, 2018)
 • 2004 – аспірантура при Львівському національному університеті імені Івана Франка (кандидат юридичних наук, 2010)
 • 2002 - розпочав свою трудову діяльність в Івано-Франківському інституті права, економіки та будівництва на посаді викладача-стажиста кафедри «Теорії та історії держави і права» (зараз Університет Короля Данила)
 • 1996 - 2002 р.р. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (м. Харків), спеціальність “Правознавство”
Професійний досвід
 • 2015 р. – директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького», доцент кафедри «Теорії та історії держави і права»;
 • 2010 р. – декан юридичного факультету та доцент кафедри «Теорії та історії держави і права» Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2008 р. – начальник юридичного відділу університету, залишений на посаді старшого викладача кафедри «Теорії та історії держави і права» Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2007 р. – ПВНЗ Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва перейменовано на ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;
 • 2005 р. – в. о. начальника юридичного відділу, залишений на посаді старшого викладача кафедри «Теорії та історії держави і права» Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 2004 р. – старший викладач кафедри «Теорії та історії держави і права» Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 2002 р. – викладач-стажист кафедри «Теорії та історії держави і права» Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва.
Публікації
 1. Луцький Р.П. Правомірна поведінка: виклики часу, запити громадянського суспільства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 5. С. 49-50.
 2. Луцький Р.П. Правовий моніторинг процесу формування та розвитку позитивного права (теоретико-історичний аспект. Альманах права. 2019. Вип. 10. С. 57-60.
 3. Lutskyi R.P. Historical and legal aspect of the formation and development of positive law. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. № 10 (22). С. 56-62.
 4. Andriy I. Lutskyi, Myroslav I. Lutskyi, Roman P. Lutskyi. Theory Characteristics of the Features of Law that Express Its Positive Essence. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 11. Summer (2020): Quarterly Volume XI Issue 3(49) Fall 2020. DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v11.3(49).27 (стаття проіндексована в міжнародній базі SCOPUS)
 5. Оnishchenko Nataliya M., Roman P. Lutskyi. Law and Person: Modernity and Forecasting. International Journal of Criminology and Sociology, – Volume ІХ – 07 December (2020): – p. 1596-1599. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.182. (стаття проіндексована в міжнародній базі SCOPUS)
Наукові інтереси
 • дослідження проблем теорії держави і права, філософії права
 • дослідження конституційних основ соціально-забезпечувальних правовідносин в Україні
 • дослідження проблем функціонування та розвитку правової держави на сучасному етапі державотворення
 • науково-теоретичне дослідження позитивного права
Дізнатися більше