Науково-дослідний інститут

Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького (НДІ) функціонує в структурі Університету Короля Данила з 2010 року. Саме цього року наказом ректора університету № 50 – вк від 30.12.2010 року було започатковано діяльність цього структурного підрозділу.

МЕТА

 • формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету;
 • формування тематики науково-дослідних робіт з тем, які є актуальними в Прикарпатському регіоні та в Україні;
 • забезпечення високого рівня якості наукових досліджень і їх виконання у запланований термін.

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Трансформація правової системи України в умовах розвитку правових систем сучасності (теоретико-правовий та історико-правовий аспекти). Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002342.
 • Цивільно-правове регулювання реалізації майнових та особистих немайнових прав та процесуальні форми їх захисту. Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002343.
 • Розроблення Методики оцінки програмних продуктів засобів вимірювальної техніки . Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002344.
 • Розробка інформаційних технологій, програмного забезпечення та Методика вимірювання втрат природного газу в будинкових системах газопостачання. Термін виконання: початок 02. 2016 р., закінчення 02. 2020 р. Державний реєстраційний номер: 0116 U 002345.

ЗАВДАННЯ

 • забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету, Прикарпатського регіону та України відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів;
 • організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, правових наук, архітектури та будівництва, проблем суспільства і людини, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті;
 • створення електронної версії аналітично-інформативної картотеки науковців НДІ;
 • розробка щорічного плану роботи НДІ й організація його виконання;
 • здійснення оперативного планування роботи НДІ відповідно до нагальних потреб і поточних наукових заходів;
 • формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково-дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному провадженні;
 • узагальнення даних про підсумки науково-дослідної роботи Університету та підготовка підсумкових звітів про виконання науково-дослідних робіт;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну роботу Університету;
 • подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації статей, повідомлень про наукове життя в Університеті, підбір аналітичного матеріалу для таких публікацій;
 • постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і занесення їх до банку даних Університету;
 • здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування структурних підрозділів Університету;
 • подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з науково-дослідними підрозділами вищих навчальних закладів та науково-дослідними установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій;
 • участь у налагодженні наукових зв’язків Університету з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами.

 

Роман Луцький

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ


ЛУЦЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ
Директор Науково-дослідного інституту
д.ю.н., проф.

 


Написати *
roman.lutskyi@ukd.edu.ua 

Дізнатися більше