Науково-дослідний інститут

Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького (НДІ) функціонує в структурі Університету Короля Данила з 2010 року. Саме цього року наказом ректора університету № 50 – ВК від 30.12.2010 року було започатковано діяльність цього структурного підрозділу.

МЕТА

 • формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету Короля Данила;
 • формування тематики науково-дослідних робіт з тем, які є актуальними в Прикарпатському регіоні та в Україні;
 • забезпечення високого рівня якості наукових досліджень і їх виконання у запланований термін.

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Проблеми трансформації державного апарату та правої системи України: ретроспективний та перспективний аспекти. Термін виконання: початок 02. 2020 р., закінчення 02. 2024 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Здійснення і захист цивільних прав та інтересів: цивільно-правові та цивільно-процесуальні аспекти. Термін виконання: початок 02. 2020 р., закінчення 02. 2024 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Моделювання розвитку урбанізованих систем і територій. Термін виконання: початок 05. 2021 р., закінчення 05. 2025 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Розробка та використання програмних засобів для аналізу суспільних процесів в умовах соціального дистанціювання. Термін виконання: початок 05. 2021 р., закінчення 05. 2025 р. Державний реєстраційний номер: 0121U110694.

ЗАВДАННЯ

 • забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету Короля Данила, Прикарпатського регіону та України відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів;
 • організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, правових наук, архітектури та будівництва, проблем суспільства і людини, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті Короля Данила;
 • створення електронної версії аналітично-інформативної картотеки науковців НДІ;
 • розробка щорічного плану роботи НДІ й організація його виконання;
 • здійснення оперативного планування роботи НДІ відповідно до нагальних потреб і поточних наукових заходів;
 • формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково- дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному провадженні;
 • узагальнення даних про підсумки науково-дослідної роботи Університету Короля Данила та підготовка підсумкових звітів про виконання науково- дослідних робіт;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну роботу Університету Короля Данила;
 • подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації статей, повідомлень про наукове життя в Університеті Короля Данила, підбір аналітичного матеріалу для таких публікацій;
 • постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і занесення їх до банку даних Університету Короля Данила;
 • здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування структурних підрозділів Університету Короля Данила;
 • подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з науково- дослідними підрозділами вищих навчальних закладів та науково-дослідними установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій;
 • участь у налагодженні наукових зв’язків Університету з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами.

 

Роман Луцький

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ


ЛУЦЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ
Директор Науково-дослідного інституту
д.ю.н., проф.

 


Написати *
roman.lutskyi@ukd.edu.ua 

Дізнатися більше