Hard та soft skill competencies у навчальних програмах Готельно-ресторанної справи

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу як частини індустрії гостинності  прискорюється як на національному, так і на світовому рівнях. Це одна з найбільших галузей у світі, яка тісно пов’язана з людськими ресурсами, а тому потребує професіоналів, які мають правильний набір навичок, щоб запропонувати відмінне обслуговування клієнтів.

Сучасні тенденції на національному та світовому ринках вимагають змін в освітньому процесі та ставлять нові вимоги до випускників вищих навчальних закладів України. Роботодавці відчувають розрив між знаннями та навичками випускників і реальними потребами ринку. Це пояснюється домінуванням розвитку так званих hard skill competencies ("твердих навичок"), тобто навичок з суто фахової діяльності, у ВНЗ, натомість сучасні потреби бізнесу диктують наявність добре розвинених soft skill competencies ("м’яких навичок"). 

На сьогодні роботодавці обирають співробітників не лише за наявністю необхідних технічних навичок, а й за вмінням адаптуватися, культурою та потенціалом зростання, роблячи акцент на управлінні талантом та надаючи досвіду ключову роль.

До найбільш необхідних hard skills та soft skills  у індустрії гостинності, необхідних для випускників ВНЗ, належать: 

Загальні професійні компетенції 
(Hard skills) в сфері гостинності
Неспеціалізовані надпрофесійні компетенції
(Soft skills) в сфері гостинності
 • Комерційна хватка – це управління фінансами та бізнес-планування (облік бюджету, складання графіку роботи персоналу, планування меню, підбір персоналу чи закупівлі тощо). 
 • Продажі та маркетинг - здатність розуміти, використовувати, контролювати та вимірювати успіх різних маркетингових каналів для бізнесу. 
 • Компетентність -  передбачає розуміння та досвід роботи в усіх відділеннях компанії.
 • Управління людськими ресурсами - уміння поєднати навички лідерства з практичними уміннями підбирання персоналу, перевіряння та організації роботи працівників.
 • Технічні навички - використання конкретного обладнання, що застосовується у готельно-ресторанному бізнесі.
 • ІТ-навички - це базові навички роботи з комп’ютером, зокрема, роботу з текстовим редактором, електронними таблицями та іншими програмами, пошук у базі даних та використання Інтернету.
 • Управління харчовими продуктами та напоями -  це поглиблені  знання про продукти харчування, вина та інших напоїв, що подаються у закладі; глибоке розуміння безпечності харчових продуктів.
 • Художні та творчі навички, які також високо цінуються та потрібні в певних професіях готельно-ресторанного бізнесу, наприклад, для шеф-кондитера – навички декорування тортів, для бармена – уміння розробляти нові коктейлі та напої.
 • Управління командою – здатність будувати стосунки в команді.
 • Комунікативність - вміння слухати, переконувати, аргументувати, проводити презентації та переговори.
 • Самоуправління - управління емоціями, часом, власним розвитком.
 • Когнітивність -  креативне та критичне мислення, когнітивна гнучкість.
 • Коучинг - вміння розвивати навички.
 • Розв’язання проблем – уміння приймати рішення швидко та ефективно.
 • Впливовість / авторитетність – це бути здатним формувати поведінку та результативність роботи працівників шляхом постійного взаємного зворотного зв’язку.
 • Культурна обізнаність - бути обізнаним у культурі та долати власні культурні упередження має вирішальне значення для побудови успішної кар’єри.
 • Організаційність - уміння планувати та координувати, визначати пріоритети, управляти  часом.
 • Обслуговування клієнтів – це розуміння потреб та здатність забезпечити позитивний досвід обслуговування клієнтів.
 • Відповідальність та прихильність - робота в цій сфері полягає в задоволенні потреб клієнтів та створенні позитивного досвіду, що вимагає повної віддачі від персоналу.
 • Готовність до викликів - важливо, щоб фахівці з гостинності були готові приймати виклики на робочому місці, яким би складним не було це завдання.

Отже, адаптація навчальної програми в індустрії гостинності для відповідності очікуванням готельно-ресторанного бізнесу є важливим фактором для задоволення потреб як випускників, так і роботодавців.

Тому ВНЗ повинні, а ПВНЗ Університет Короля Данила уже збалансовує формування та розвиток hard skill competencies та soft skill competencies, необхідних для професійної діяльності в галузі індустрії, та визначає  набір конкретних hard skills та soft skills для напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа", що допоможе зменшити розрив між компетенціями випускника та реальними потребами роботодавців.

Дізнатися більше