Hard skills і Soft skills або як стати професіоналом в туризмі?

Сучасний фахівець в галузі туризму – це професіонал, який володіє низкою знань та вмінь, є високоосвіченою та всесторонньо розвиненою особистістю. Щоб бути конкурентоспроможним на сучасному ринку туристичних послуг, слід володіти не лише професійними знаннями в галузі туризму, які в сучасному світі називають «hard skills, але й низкою особистих якостей, які не менш важливі і об’єднуються словосполученням «soft skills». Тож давайте детальніше познайомимося з цими іноземними термінами,  і дізнаємось, які саме з них потрібні фахівцю в туризмі.
Hard skills (англ. – жорсткі знання, навички) – професійні, технічні знання та навички, які можна вивчити і виміряти. Вони показують майстерність фахівця в конкретній галузі.
Soft skills (англ. – м’які навички) – універсальні компетенції людини, які часто називають особистісними якостями, вони залежать від характеру, здобуваються з досвідом і їх неможливо виміряти. 

Туризм – сфера обслуговування, сфера гостинності, сфера роботи за моделлю «Людина-Людина». Саме тому, тут дуже важливі як професійні знання та навички, так і особисті якості людини.

Hard skills в сфері туризму Soft skills в сфері туризму
 • Здатність визначати та задовольняти індивідуальні потреби туриста;
 • Розуміння специфіки професійної діяльності в туризмі;
 • Знання туристичного потенціалу територій в цілому та окремих туристичних напрямків;
 • Розуміння принципів роботи суб’єктів туристичної індустрії та ведення туристичного бізнесу;
 • Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами;
 • Володіння іноземними мовами;
 • Розуміння процесів маркетингу і менеджменту;
 • Комп’ютерна грамотність та володіння сучасними технологіями ведення бізнесу, сучасними системами бронювання;
 • Економічна, юридична, письмова грамотність;
 • Документознавство;
 • Вміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;
 • Вміння розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
 • Здатність надавати якісне туристичне обслуговування;
 • Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування;
 • Розуміння сучасних тенденцій розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів;
 • Розуміння особливостей міжнародного туристичного бізнесу;
 • Забезпечення безпеки туристів.
 • Розуміння психології клієнтів та ведення туристичного бізнесу.
 • Комунікабельність (вербальне та невербальне спілкування);
 • Організаційні навички: планування (тайм-менеджмент, координація, організованість  пунктуальність, багатозадачність, управління часом.
 • Вміння працювати в команді і з клієнтом;
 • Емоційна стійкість, вміння працювати в стресових ситуаціях та з претензіями, неконфліктність;
 • Вміння запобігати проблемам та вирішувати складні ситуації;
 • Вміння працювати «під тиском»;
 • Адекватне сприйняття критики та готовність до удосконалення;
 • Відповідальність;
 • Гнучкість та вміння адаптуватись до ситуації;
 • Креативність та ініціативність;
 • Готовність навчатись (коучинг);
 • Критичне мислення;
 • Дружелюбність та відкритість;
 • Любов до професії, зацікавлення;
 • Емпатія, вміння слухати;
 • Вміння здобувати прихильність;
 • Лідерські якості, впливовість;
 • Професійний етикет;
 • Культурна обізнаність;
 • Готовність до викликів;
 • Позитивне налаштування до роботи і людей;
 • Доброзичливість;
 • Цілеспрямованість.

Якщо Вам здається, що цей список надто великий – не панікуйте! Так здається лише на перший погляд…Ми з радістю допоможемо Вам опанувати цю цікаву професію, а всі отримані знання стануть Вам добрими помічниками в професійній діяльності!

Дізнатися більше