Філологія
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Accordion content 1.

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Accordion content 2.

Програми практики

New accordion content

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

New accordion content

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

New accordion content

 

Дізнатися більше