«Роль піци в науковому житті молоді ІІ»
пн, 10/05/2020 - 12:37
«Роль піци в науковому житті молоді ІІ»

 

«Роль піци в науковому житті молоді ІІ» з темою для опрацювання:

«Університет в умовах карантину, або ZOMBIE в Універі»,

що буде виконано в рамках VІІІ Студентського наукового симпозіуму:

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»,

який відбудеться 13-14 листопада 2020 року в Університеті Короля Данила

Метою цьогорічного Симпозіуму є: 1. Для очної частини обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем функціонування ЗВО в умовах карантинних обмежень; 2. Для заочної частини (публікація матеріалів) бачення молодими дослідниками вирішення актуальних проблем розвитку архітектури, економіки, інформаційних технологій та права України

На Симпозіум запрошуються студенти, курсанти ВНЗ незалежно від форми власності.

Форма проведення: очна, заочна.

Мова симпозіуму: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму.

В рамках Симпозіуму буде здійснено публікацію збірника під загальною назвою: «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно здійснити реєстрацію та надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 14 жовтня 2020 року (включно!) наступні документи:

1)    тези доповіді; 2)        відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua

піца

Порядок проведення заходу

Захід проводиться в 2 етапи:

I етап – Збір тез та формування збірника Симпозіуму.

II етап – Проведення Симпозіуму: 1. Поділ за секторами і видача завдання проекту (формат і конкретні завдання Проекту будуть видані в день проведення); 2. Підготовка проекту робочими групами; 3. Презентація частин проекту; 4. Нагородження збірниками конференції, подарунками та грамотами, вручення сертифікатів безпосереднім очним учасникам; 4. Надсилання pdf варіанту збірника всім учасникам Симпозіуму (паперовий варіант отримують лише виступаючі з проектом).

Видання матеріалів Симпозіуму

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Симпозіуму.

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму.
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-           прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);

-           назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення Симпозіуму становить 100 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 6293 8397 4516 (Мельникович М.С.).

Просимо здійснити реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/7u4MU2bqQtX87BvK9

Контактна особа:

Острогляд Олександр Васильович – проректор з наукової роботи, тел. 097 904 21 06

 

 

-
Дізнатися більше