Image
Наталія Луцька
Адміністрація
Кафедра управління та адміністрування
Вчена рада
Наталія Луцька
ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

Загальна інформація

Наталія Іванівна Луцька - професор кафедри управління та адміністрування, професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук, доцент.

Освіта
 • У 2003 році з відзнакою закінчила навчання в Міжнародному науково-технічному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію магістра міжнародної економіки. У 2006 році в цьому ж навчальному закладі здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” (кваліфікація – магістр права).
 • 2011 р. – захист кандидатської дисертації; здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; тема кандидатської дисертації: «Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України».
 • 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
 • 2019 р. - захист докторської дисертації; здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності; тема докторської дисертації "Економічний аналіз формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства".
Професійний досвід
 • 2001 - 2002 рр. - бухгалтер КП "ЕСПО";
 • 2002 - 2003 рр. - бухгалтер, заступник головного бухгалтера Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 2003 – 2011 рр. – викладач кафедри економічної теорії, бухгалтер  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2011 – 2014 рр. – доцент кафедри обліку та аудиту, заступник головного бухгалтера Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2014 - 2020 рр. – проректор з фінансово-економічної діяльності, професор кафедри обліку та аудиту Університету Короля Данила;
 • 2020 р. - дотепер - професор кафедри управління та адміністрування, професор кафедри фінансів та обліку Університету Короля Данила.
Публікації
 • На сьогодні у науковому доробку налічується понад 50 друкованих праць, серед яких один навчальний підручник та одна монографія.
Наукові інтереси
 • глобальна економіка
 • організація обліку і аудиту
Дізнатися більше