Image
gavadzin_photo
Кафедри
Кафедра управління та адміністрування
Наталія Гавадзин
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Загальна інформація

Наталія Олегівна Гавадзин – доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат економічних наук

Освіта
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • 2013 р. –в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2006–2013 рр. – аспірантка Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • 2000–2005 рр. – факультет управління галузевим та регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Спеціальність «Менеджмент організацій».
Професійний досвід
 • 2020 р. (вересень) – доцент кафедри управління та адміністрування Університету Короля Данила;
 • 2019–2020 рр. – викладач кафедри менеджменту Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету (за сумісництвом);
 • 2018–2020 рр. – доцент кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • 2014–2018 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • 2005–2014 рр. – асистент кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Публікації
 1. Андрусів У. Я., Гавадзин Н. О. Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливої складової забезпечення трансформаційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №15. C. 166-169.
 2. Гавадзин Н. О., Тришак Л. С. Критерії оцінки екологічних ризиків та інтегральний показник рівня екологічної безпеки регіону. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 22. №10 (63). С. 149-152.
 3. Гавадзин Н.О., Тришак Л. С. Забезпечення охорони природного навколишнього середовища в умовах фінансової децентралізації. Причорноморські економічні студії. 2018. №26. С. 66-69.
 4. Inesa Khvostina, Nataliia Havadzyn, Liliana Horal, Nataliia Yurchenko Manifestation of emergent properties in risk assessment of oil and gas companies. SHS Web of Conferences 65, 08001 (2019) M3E2 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196508001
 5. Mykola Prykhodko, Nataliia Havadzyn, Liliana Horal, Ivanna Melnychuk, Mariia Berlous Ecosystem services in the management system of ecological safety of territorial units. 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.18
 6. Savko, O., Melnychuk, I., Hobyr, I., Havadzyn, N. Evaluation of the environmental taxation effectiveness in the field of oil and gas production. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019, Vol. 6, Issue 4, P. 607-617.
 7. Гавадзин Н. О., Мельничук І. В. Удосконалення інструментарію здійснення функцій екосистемних послуг. Інфраструктура ринку. 2020. №41. С. 215-220
Наукові інтереси
 • економіка природокористування
 • економіка сталого розвитку
 • економіка охорони навколишнього природного середовища
Дізнатися більше