Image
Luckiy Miroslav photo
Вчена рада
Кафедра права
Мирослав Луцький
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПРАВА

Загальна інформація

Мирослав Іванович Луцький – професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор, відмінник освіти України, ректор Університету Короля Данила.

Освіта
 • 2020 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри права;
 • 2016 р. – у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 2013 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 2011 р. – у Національній академії внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права;
 • 2001 р. – закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.
Професійний досвід
 • 2000 р. по теперішній час – ректор Університету Короля Данила, професор кафедри права;
 • 2015–2020 рр. – перший проректор університету Університету Короля Данила, професор кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2002–2015 рр. заступник ректора по заочно-дистанційному відділенню, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 2000–2001 рр. – помічник ректора Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького з обов’язками начальника відділу кадрів;
 • 1999–2000 рр. – інспектор відділу кадрів з виконанням обов’язків завідувача канцелярії Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 1998–1999 рр. – юридичний консультант.
Публікації
 • Автор понад 100 наукових праць
 1. Луцький М. І. “Проект основ державного устрою ЗУНР”: правовий зміст та перспективи реалізації. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2017. № 4. С. 15-19.
 2. Луцький М. І. Правові засади реалізації ідеї соборності (до 100 річчя з моменту створення ЗУНР). Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2018. № 5. С. 14-17.
 3. Omelchuk O., Borsuk N., Lutskyi M., Samsin I., Trufanova Y., Kovalenko A. Management and Regulation of Electronic Money Circulation Information and Juridical Aspects. International Journal of Management (IJM). Volume 11. Issue 4, April 2020. Р. 634–644.
 4. Polozova T., Lutskyi А., Lutskyi M., Zvarych R., Kolisnyk M. Analysis of the rating positions of insurance companies of international and national markets. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 10. Issue 8(46), 2019. Р. 2490–2496. DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).26
 5. Lutskyi А., Lutskyi M., Lutskyi R. Theory characteristics of the features of law that express its positive essenc. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 11. Issue 3(49), 2020. Р. 921–924. DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).27
 6. Луцький М. І. Ідея соборності у державницьких концепціях українців ХХ ст. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №10(22), 2020. С. 47-55.
 7. Луцький М. І. Правовий статус органів державної влади ЗУНР. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №11(23), 2021. С. 32-39.
Нагороди
 • За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Міністерством освіти і науки України нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Лауреат 2 премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання у 2013 році.
Наукові інтереси
 • державотворчі процеси на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • система права і законодавства ЗУНР 
 • проблемні питання юридичної техніки
Дізнатися більше