Робоча зустріч із керівниками виробничих практик
07 грудня 2022 02:12
Робоча зустріч із керівниками виробничих практик

Практична підготовка студентів є однією з визначальних компонент якісної підготовки здобувачів вищої освіти за усіма освітньо-професійними програмами.

Центром практичної підготовки і працевлаштування ЗВО «Університет Короля Данила» організовано робочу зустріч із керівниками виробничих практик, де акцентувалося на організації практики відповідно до графіку освітнього процесу, оформленні необхідної документації; умовах проходження інструктажів з охорони праці; особливостях навчально-методичного забезпечення та його відбиття в системі дистанційної освіти університету; вимогах до звітної документації та  проведення захистів практики; використанні результатів практики у кваліфікаційних роботах студентів. Наголошувалось також на  важливості запровадження в освітньому процесі трендів та інноваційних технологій з практичного навчання.

Практична підготовка уможливлює позиціонування студента на ринку праці в теперішніх умовах та працевлаштування в майбутньому.

Категорія
Дізнатися більше