Зустрічі з роботодавцями і обговорення освітніх програм УКД
12 червня 2020 11:06
Зустрічі з роботодавцями і обговорення освітніх програм УКД

Університет Короля Данила несе відповідальність за результат навчання кожного студента. Ми прагнемо, щоб усі здобуті компетентності були корисними для формування особистого успіху та професійної реалізації молоді.

Для реалізації цієї цінності Університет Короля Данила проводить активну взаємодію з роботодавцями, які діляться своїми побажаннями до молодого спеціаліста та вимогами ринку праці.

Для вдосконалення навчальних програм в червні було проведено ряд зустрічей на яких роботодавці та випускники УКД ознайомились з чинними навчальними планами та внесли свої корективи.

Зустрічі з роботодавцями і обговорення освітніх програм Університету відбулись на наступних кафедрах: журналістики реклами та звязків з громадкістю, перекладу та філології, управління та адміністрування, архітектури та містобудування, будівництва та цивільної інженерії, туризму і готельно-ресторанної справи.

Сьогодні ми публікуємо їхні результати:

11 червня відбулась зустріч із роботодавцем та випускником по обговоренню освітньої програми «Архітектура та містобудування».

На зустріч було запрошено роботодавця Назарука Романа Мирославовича. Пан Роман є керівником Приватного Підприємства АРХБУДЕКСПЕРТИЗА-ІФ. Та випускника Університету Короля Данила Гончарика Андрія Петровича, який зараз працює фрілансером.

Після детального вивчення та аналізу освітньої програми «Архітектура та містобудування» Назарук Роман Мирославович зазначив, що більшість необхідних фахових компетентностей забезпечено дисциплінами, які входять до навчального плану. Але є потреба у глибшому вивченні графічних програм, у яких працюють архітектори. Також більше уваги потрібно звертати на формування вміння розраховувати конструкції. У зв’язку з останніми змінами, що відбулись в державних будівельних нормах України, зокрема введення в дію ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», доцільно додати в освітню програму (ОП) курс по енергоефективності та енергоощадженню.

Гончарик Андрій Петрович запропонував надання студентам можливості самостійно обирати, які дисципліни вони вивчатимуть додатково.

Зустрічі з роботодавцями і обговорення освітніх програм УКД

Декан факультету «Архітектури, будівництва та дизайну» Косьмій М.М., зазначив, що близько 70% рекомендацій буде враховано в новому навчальному плані.

 

12 червня зустріч з випускниками та роботодавцями провели викладачі кафедри будівництва та цивільної інженерії. Модератором зустрічі була гарантка освітньої програми, в.о. завідувача кафедри будівництва та цивільної інженерії Мирослава Олегівна Шевчук.

Для розгляду була подана версія освітньої програми, яка, на думку гарантки, є актуальною, доречною і виправданою відповідно до цільової аудиторії, тобто студентів.

Шевчук Мирослава зазначила, що розгляд програми передбачає і внесення певних коректив з боку запрошених, і запропонувала вносити пропозиції для її покращення.

Своє бачення щодо компонент програми вказав випускник кафедри пан Колтик Юрій Юрійович — інженер - будівельник ТОВ «Франко Рівер Клаб». Пан Юрій, спираючись на власний досвід, зазначив, що для працевлаштування йому найбільш необхідними виявились знання саме з властивостей будівельних матеріалів та конструкцій, способи їх взаємодії, опір матеріалі, та методи роботи з ними. Також констатував, що дуже не вистачало навичок роботи у спеціалізованих комп’ютерних програмах: роботодавці віддають перевагу висококваліфікованим фахівцям. Для Юрія перспективним було б включення до ОП вивчення програмного забезпечення, що використовуються для проєктування (AutoCAD, ArchiCAD, Мономах).

Від роботодавця обговорення освітньої програми продовжив керівник ТОВ «Парус — ІФ» пан Мельничок Тарас Володимирович, який цілковито погодився зі словами свого колеги Колтика Юрія про дефіцит висококваліфікованих кадрів і високий рівень вимог, які роботодавці ставлять перед претендентами на посади будівельників, інженерів тощо. На роботу пан Тарас воліє набирати фахівців, які вміють працювати з кресленнями як в паперовій, так і електронній формах. Тому, вивчення прикладних програм для проєктування будівель, вважає необхідним компонентом освітньої програми 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Колектив кафедри погодився, що озвученні зауваження є конструктивними та врахування їх в ОП призведе до її покращення та підвищення рівня знань випускників.

Зустрічі з роботодавцями і обговорення освітніх програм УКД

Того ж дня відбулась зустріч між успішним випускником УКД спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Климом Григорієм, завідувачем кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Горішевським П.А., викладачем спецдисциплін зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Мальованою О.Г.

Клим Григорій Тарасовим сьогодні працює менеджером у бутик-готелі «Фонтуш».

Враховуючи свій практичний досвід у готельно-ресторанному бізнесі Григорій звернув увагу, що йому на практиці знадобилися знання та навички, які він отримав під час навчання в УКД. Однак, зазначив, що для успішного кар’єрного зростання як керівника, йому потрібні були знання та вміння з мистецтва ораторства, психології спілкування із персоналом, клієнтами та партнерами у бізнесі, менеджменту у готельно-ресторанній сфері, іноземних мов.

Григорій запропонував у перспективі впровадити до освітньої програми такі дисципліни, можливо тренінги, які б дозволяли студентам опанувати мистецтво ораторства, психологію спілкування, менеджмент у готельно-ресторанній сфері.

Водночас відбулась онлайн зустріч з успішною випускницею спеціальності «Туризм» факультету «Управління та бізнес-аналітики» - Пристай Лесею, яка працює за спеціальністю на посаді «Менеджер туризму» в туристичній агенції «West.Rest».

Пані Леся зазначила, що навчання в Університеті Короля Данила, а перед тим в ІФФКК коледжі ім. С. Граната, мало для неї дуже важливе значення, корисне і дало можливість успішно працювати за спеціальністю.

Серед дисциплін, які на думку випускниці, стали особливо корисними для неї в її роботі відзначила:

  • «Технологія туристичної діяльності», яка повинна бути об’ємною дисципліною і вивчатись тривалий час, оскільки дає базові основи туристичного бізнесу, є вкрай важливою і закладає основи подальшого вивчення туризму.
  • «Туристичне краєзнавство» і «Туристичне країнознавство», які дозволили детально вивчити туристичний потенціал рідного краю та інших країн;
  • «Організація екскурсійної діяльності», особливо практична частина дисципліни, що дало можливість спробувати себе в ролі екскурсовода, отримати навички роботи з туристами;
  • «Іноземна мова за професійним спілкуванням», з акцентом на професійне спілкування іноземною мовою в туристичній сфері;
  • «Географія туризму», що особливо важливо для менеджера туризму, є базовою дисципліною для фахівця у сфері туризму.

Випускниця зазначила, що було б доцільно, включити в навчальну освітню програму дисципліни, які будуть вчити студента практичного спілкування з клієнтами, психологію продажів в туризмі, обґрунтовуючи це тим, що у своїй роботі вона часто стикається з «проблемними» туристами, складними ситуаціями у сфері «людина-людина», тому вкрай важливо володіти знаннями та навичками психології продажу, вирішення конфліктних ситуацій. Дуже важливо, за словами випускниці, щоб студенти вчились мистецтву спілкування з клієнтами.

Леся зауважила, що акцент слід ставити саме на практичне вивчення дисциплін, для прикладу дисципліни, які навчають бронювати тури, підбирати тури в онлайн-режимі, організовувати виїзного та в’їзного туризм, адже майбутньому фахівцю вкрай важливо вміти підбирати тури потенційному клієнту, вільно орієнтуватись в інформаційному просторі туризму.

Важливу роль також слід відвести маркетинговим технологіям в туризмі, отриманню практичних навичок з продажу турів, реклами, просування тощо, оскільки в умовах конкуренції саме правильний підхід до клієнта забезпечить успіх. За словами Лесі, їй важливо не лише знати туристичний продукт, але й вміти подати його клієнту, донести до споживача, вміти формувати клієнтську базу тощо.

І ще однією важливою рекомендацією є вміння пристосовуватись до ринку, вміти адаптуватись до його вимог, адже туристичний бізнес стрімко змінюється, розвивається, тому слід постійно удосконалюватись і адаптувати навчальний процес до вимог ринку.

Поради та рекомендації успішної випускниці є дуже слушними. Вони показують сучасні тенденції та вимоги ринку туристичних послуг.

12 червня також відбувалась онлайн-зустріч з Пастернаком Іваном Любомировичем, власником бюро перекладів «Арґо». Роботодавець попередньо ознайомився з освітніми програмами «Англійська мова (переклад)» (ОКР Бакалавр) та «Англійська мова і література (переклад включно)» (ОКР Магістр). Оскільки двоє студенток 4 курсу проходили виробничу практику у цьому бюро, Іван Любомирович мав можливість оцінити їх рівень знань і, відповідно, підказати, де були прогалини, та що саме варто змінити у їх підготовці. Загалом, роботодавець був задоволений побаченим, однак мав кілька уточнень та зауважень стосовно конкретних дисциплін.

Є загроза, що зміст дисциплін «Переклад ділового мовлення» і пізніших дисциплін, спрямованих на переклад у юридичній та економічній сфері, буде накладатися. Ми погоджуємось з тим, що потрібно приділити особливу увагу складанню силабусів та тематичному плануванню цих дисциплін, однак також варто зазначити, що йдеться про дисципліни з різних програм, і на магістратурі зазвичай присутні ще й студенти, які навчались на бакалавраті в інших ВНЗ і не мають такої значної практики, як наші студенти.

Натомість Іван Любомирович запропонував вивчення локалізації та ІТ перекладу, адже з його досвіду, саме у цих сферах є найбільше замовлень. На його думку, варто додати її на магістратуру.

Роботодавець зазначив, що у місті є попит на синхронний переклад, оскільки є гостра нестача фахівців, які його виконують. Безумовно, це передбачає зовсім іншу програму та відповідну матеріально-технічну базу.

Іван Любомирович зазначив також потрібність дисципліни, яка б розглядала переклад як бізнес, організацію перекладацьких процесів у складніших проєктах. Це вже не суха спеціальність, а більш пристосована до практики.

На запит стосовно м’яких навичок, необхідних для перекладача, роботодавець зазначив, що окрім очевидної – тайм-менеджменту, для перекладача важливими є ще й адаптивність та гнучкість, адже перекладач, переважно, мусить бути універсальним фахівцем.

13 червня відбулась онлайн-зустріч з випускницею бакалаврату спеціальності «Філологія» та дійсною студенткою магістратури Оксаною Кузьмою. Оксана висловила свої думки стосовно нової програми бакалаврату.

Зустрічі з випускниками та роботодавцями провели і на факультеті управління та бізнес-аналітики УКД.

11 червня відбулась зустріч по обговоренню ОП «Фінансовий менеджмент» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за участю представників кафедри Фінансів та обліку і стейкхолдерів — представника роботодавця — керівника напряму «Кредитні картки» та «Gold клуб» АТКБ «ПриватБанк» Сепик Тетяни та випускниці магістратури факультету Управління та бізнес-аналітики, а зараз – персонального менеджера по обслуговуванню індивідуальних VIP клієнтів АТКБ «ПриватБанк» Кордашевської Богдани. Активну участь в обговоренні також прийняв директор Івано-Франківського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» Осипенко Зіновій.

Обговорюючи освітню програму, присутні відзначили, що у ній чітко сформульовані загальні та професійні компетенції майбутніх фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які дають можливість випускникам претендувати на відповідні посади у банківській сфері та інших напрямках фінансової діяльності. Усі запрошені зійшлись на думці, що на сьогоднішній час при наявності високоякісного програмного забезпечення від працівника вимагається в першу чергу знання психології продажу банківських та страхових продуктів, вміння працювати з клієнтом та підтримувати політику командної роботи в колективі. Ці поради для викладачів кафедри були цікавими та конструктивними і будуть взяті до уваги при вдосконаленні ОП «Фінансовий менеджмент».

З метою вдосконалення освітніх програм «Бізнес та приватне підприємництво» на Факультет Управління та бізнес-аналітики УКД була запрошена радниця президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Бартків Наталія

Поради з практичного досвіду були цікавими та конструктивними і обов’язково знайдуть використання при вдосконаленні освітнього процесу в УКД.

Завершувала серію зустрічей зі стейкхолдерами УКД спеціальність 061 «Журналістика». Стейкхолдерів представляли: к.філол.н., доцент з журналістики, ведуча РадіоДень філії UA:КАРПАТИ Копистинська Ірина Михайлівна.

У роботі взяла участь випускниця спеціальності журналістика, спеціалізації реклама і зв'язки з громадськістю Данилюк Олена – головний редактор ТРК «РАІ».

Учасники зібрання обговорили зміст і структуру освітньо-професійної програми підготовки майбутніх журналістів, рекламістів та PR, розглянули перелік навчальних дисциплін, професійні компетенції та результати навчання.

Ігор Олексійович Балинський – кандидат з соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю звернув увагу слухачів на те, що вибір компонент програми здійснювався за допомогою підходу збалансованості: дисципліни обиралися за практичними, світоглядними, етичними та комунікаційно-формаційними напрямами підготовки. Маючи досвід роботи в УКУ, де на високому рівні відбувається підготовка спеціалістів із журналістики, доповідач закцентував увагу на творчому підході щодо вибору дисциплін, це, своєю чергою, дає можливість студентам під час навчального процесу вільно творити, мати час для натхнення і мотивацію до вдосконалення.

Олена Данилюк у своєму виступі звернула увагу на професійних уміннях і навичках, якими має володіти сучасний рекламіст та спеціаліст з PR. При цьому зауважила, що на превеликий жаль, надзвичайно мало рекомендацій щодо вивчення власне самого PR, здебільшого він вивчається разом з рекламою і входить до низки економічних та журналістських дисциплін.

Ірина Копистинська погодилася із зауваженнями колеги, а від себе додала, що будь-яка інформаційна кампанія потребує творчої молоді, яка хоче навчатися, тому, зі свого боку, запропонувала більше відвідувати студентам курсів-тренінгів чи проходити стажування.

До участі в обговоренні освітньої програми запросили студентку 4 курсу спеціальності Журналістика Христину Савчин. Запрошена є дипломанткою конкурсів; авторкою рекламного проєкту для Снятинських равликів, журналістка інтернет-видання «МІСТО». На думку Христини, в освітній програмі логічно підібрані всі компоненти, що спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які, безсумнівно, будуть конкурентоспроможними.

Роботодавці та студенти відзначили, що освітньо-професійна програма враховує сучасні тенденції розвитку медіагалузі, реклами та зв'язків з громадськістю, однак рекомендували посилити практичну складову навчального процесу.

Стейкхолдери висловили підтримку викладачам кафедри з головних напрямів професійної підготовки студентів зі спеціальності 061 Журналістика, констатуючи, що випускники відповідної освітньої програми достатньою мірою отримають теоретичні знання та стануть хорошими практиками у сфері журналістики.

Загалом, зустрічі з роботодавцями та випускниками та обговорення освітніх програм є досить ефективним інструментом посилення взаємодії ринку праці і освіти. Як і викладачам, так і студентам дуже важливо відчувати динаміку ринку, розуміти запити роботодавців щодо навичок і знань майбутніх фахівців. Результатом зустрічей представників кафедр і роботодавців є оновлення і удосконалення освітніх програм Університету, наближення теорії до практики. Всі рекомендації, отримані від представників ринку праці взяті до уваги та використані в процесі підготовки кафедрами досліджень ринку праці на регіональному рівні та під час формування дисциплін, що забезпечують формування фахових компетентностей.

Категорія
Дізнатися більше