ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ
23 жовтня 2020 01:10
ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

 

Шановні студенти. В Університеті Короля Данила (УКД) створено Центр внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (Центр), місія якого полягає у забезпеченні внутрішньої системи  забезпечення якості вищої освіти та розбудови інноваційного освітнього середовища. До складу Центру входять викладачі, студенти, представники роботодавців та Асоціації випускників УКД.

З метою обрання студентських представників до складу Центру, пропонується усім бажаючим підготувати есе на тему “ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ” (мінімальний обсяг есе 1800 друкованих знаків, 1,5-2 сторінки формату А4).

 При підготовці есе, слід урахувати критерії якості вищої освіти:

1. Якість умов здійснення освітнього процесу: 

 • кадровий потенціал (абітурієнти, науково-педагогічні працівники), задоволеність соціальними умовами та матеріальним середовищем;
 • навчально-методичне й дидактичне забезпечення, якість викладання;
 • інформаційний і бібліотечний ресурси; 
 • науковий і інноваційний потенціал. 

2. Якість реалізації освітнього процесу: 

 • дії керівництва ЗВО у питаннях забезпечення якості освіти та діяльності університету; 
 • відображення критеріїв якості у місії, візії та цілях діяльності УКД;
 • реалізація освітніх програм, права на академічну мобільність, проходження практик, навчально-виховної роботи. 

3. Якість результатів освітнього процесу: 

 • успішність студентів; 
 • готовність студентів до продовження освіти; 
 • рівень сформованості загальних та професійних компетентностей; 
 • задоволеність роботодавців від випускників. 

З поміж авторів есе, надісланих до 17 листопада 2020 р., буде обрано 2-х студентів, які увійдуть до складу Центру терміном на 1 навчальний рік.

 Надіслати есе можна через електронну форму за посиланням БЛАНК ЕСЕ або на e-mail: liubomyr.ilyn@ukd.edu.ua

Отримані есе будуть представлені для громадського ознайомлення, а їх кращі пропозиції включені до стратегії розвитку УКД та підвищення якості освіти.

 

Категорія
Дізнатися більше