Image
Олег Андрухів
Ректорат
Адміністрація
Кафедра права
Олег Андрухів
ПРОРЕКТОР З РОЗВИТКУ ТА КОМУНІКАЦІЇ, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПРАВА

Загальна інформація

Олег Ігорович Андрухів - проректор з розвитку та комунікації, доцент кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, доцент.

Освіта
 • 2019 р. – у ПВНЗ "Університет Короля Данила" захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2014 р. – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 2003–2007 рр. – навчання на факультеті правоохоронної діяльності Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.
Професійний досвід
 • 2019 р. - по даний час - проректор з розвитку та комунікації Університету Короля Данила;  
 • 2015 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2013-2019 рр. – проректор із виховної роботи;
 • 2012–2013 рр. – помічник проректора із виховної роботи;
 • 2011 р. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;
 • 2010–2011 рр. – викладач кафедри історії держави і права;
 • 2008–2010 рр. – старший інспектор відділу кадрового забезпечення;
 • 2007–2008 рр. – інспектор відділу кадрового забезпечення;
 • 2003–2007 рр. – курсант факультету громадської безпеки Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, служба в органах внутрішніх справ.
Публікації
 • 68 публікацій в наукових і спеціалізованих наукових виданнях у галузі юриспруденції, в тому числі авторство та співавторство у двох монографіях; автор двох навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси
 • правовий аспект репресій на території України в XX ст.
 • політика держави у сфері правового регулювання вживання алкоголю та негативні соціальні наслідки пияцтва
Дізнатися більше