Image
Надія Гребенюк
Кафедри
Кафедра управління та адміністрування
Надія Гребенюк
ПРОРЕКТОР З МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Загальна інформація

Гребенюк Надія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування факультету суспільних і прикладних наук

Освіта
 • 2018 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 в Сумському державному університеті на тему «Стратегічне управління банком в контексті трансформації банківської системи України»;
 • 2017–2018 рр. – аспірант без відриву від виробництва кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету;
 • 2013–2016 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • 2005 р. – Буковинська державна фінансова академія; диплом спеціаліста, кваліфікація – фінансист.
Професійний досвід
 • з 2018 – доцент кафедри управління та адміністрування ПВНЗ «Університет Короля Данила»;
 • 2018 р. – співпраця з Сумським державним університетом в рамках наукового дослідження згідно Цивільно-правового договору № 56.18.01-01.17/19.ЗП/П2 від 05.02.2018 року;
 • 2017–2018 рр. – методист вищої категорії Центру забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «Університет банківської справи»; заступник відповідального секретаря приймальної комісії Інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи (м. Київ);
 • 2011–2013 рр. – головний економіст Чернівецького відділення ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»;
 • 2007–2010 рр. – провідний економіст сектору обслуговування корпоративних клієнтів відділу розвитку корпоративного бізнесу Чернівецької філії ТОВ «Український промисловий банк»;
 • 2005–2007 рр. – асистент кафедри банківської і податкової справи Буковинської державної фінансової академії.
Публікації
Наукові інтереси
 • Дослідження особливостей та технологій управління банківськими та іншими фінансовими установами в умовах мінливого зовнішнього середовища.
Дізнатися більше