Зображення
Комп’ютерна інженерія

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ?

Комп’ютерна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на проектування, супровід та адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Крім того важливим напрямком спеціальності є розробка програмного забезпечення користувацького та серверного рівнів. Фахівцями з комп’ютерна інженерії постійно цікавляться ІТ-орієнтовані розробники програмного і апаратного забезпечення, а також фірми, що забезпечують супровід та обслуговування мереж інтернат.

Освіта за напрямом Комп’ютерна інженерія базується на вивченні дисциплін фундаментальної та професійної підготовки. Студенти отримують математичні знання, вивчають комп’ютерні системи та мережі, а також сучасні мови програмування, тестування апаратного та програмного забезпечення, бази даних та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом дисципліни.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення. Види діяльності фахівця:

 • створення програмного забезпечення, у тому числі у сфері інтернет-технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення;
 • проектування інтерактивних інтерфейсів користувача;
 • проектування і розробка баз даних;
 • тестування та забезпечення якості програмного забезпечення;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • надання консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення.

Навчаючись за спеціальністю «123 – Комп’ютерна інженерія» Ви здобудете теоретичні знання та практичні навички з проектування, адміністрування та супроводу комп’ютерних систем та мереж, програмування в частині front end та back end розробки, тестування програмного забезпечення. Практичні заняття проводяться фахівцями, які працюють в провідних ІТ-компаніях Івано-Франківська.

Освітня програма 💬

 

 

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати в  різноманітних установах, організаціях, підприємствах державної, колективної та приватної форм власності:

 • проектування, обслуговування та адміністрування комп’ютерних мереж;
 • в комп’ютерних відділах промислових підприємств;
 • ІТ-компаніях по розробці програмного забезпечення;
 • ІТ-компаніях по сервісному обслуговуванню;
 • в комп’ютерних відділах банків,
 • в державних органах управління та навчальних закладах.

Наші випускники працюють в організаціях та установах на посадах, що пов’язані з налагодженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом обчислювальної техніки, комп’ютерних мереж, займаються розробкою програмного забезпечення, веб-дизайном.

 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.
 • Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.
 • Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо.
 • Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.
 • Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності.
 • Готовність брати участь у роботах з впровадження комп’ютерних систем та мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення.
 • Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.
 • Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій.
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Комп'ютерна дискретна математика
 • Теорія ймовірностей
 • Фізика (вибрані розділи)
 • Архітектура комп’ютера
 • Основи програмування
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Алгоритми та структури даних
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Програмування мікроконтролерів
 • Системне програмування
 • Програмування інтернет-застосувань та web-дизайн
 • Організація баз даних
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерні системи
 • Основи теорії електричних та магнітних кіл
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Документування програмних продуктів
 • Сучасні технології проектування цифрових пристроїв
 • Глобальні інформаційні мережі
 • Захист програмних продуктів
 • Програмування мовою JavaScript
 • Організація інформаційно-вимірювальних каналів ІоТ
 • Проектування компонентів ІоТ

 

 

 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма "Спеціалізовані комп'ютерні системи"

Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерної інженерії

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше