Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Accordion content 1.

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Accordion content 2.

Програми комплексних екзаменів

New accordion content

Програми практики

Робоча програма виробничої практики

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

New accordion content

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

New accordion content

 

Дізнатися більше