Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Планування бізнесу»

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену
Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного атестаційного екзамену
Програми комплексних екзаменів

Програмові вимоги з ПТБ

Програми практики

Програма ознайомлювальної практики студентів І курсу
Програма навчальної практики студентів ІІ курсу
Програма навчальної (аналітичної практики) студентів ІІІ курсу
Програма виробничої практики студентів ІV курсу

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Бухгалтерський облік (програмові вимоги для 072 та 076)
Програмові вимоги з курсу Фінанси УПЕП
Програмові вимоги з курсу Інноваційне підприємництво
Програмові вимоги з курсу Інноваційний розвиток підприємства
Програмові вимоги з курсу Інформаційні технології в управлінні бізнесом
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мотивування персоналу
Програмові вимоги з курсу Нормування праці
Програмові вимоги з курсу Основи наукових досліджень
Програмові вимоги з курсу Підприємницька діяльність
Програмові вимоги з курсу Планування бізнесу
Програмові вимоги з курсу Стратегічне управління підприємством
Програмові вимоги з курсу Управління персоналом
Програмові вимоги з курсу Управління трудовим потенціалом
Програмові вимоги з курсу Ціноутворення
Програмові вимоги з курсу Управління маркетингом
Програмові вимоги з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини
Програмові вимоги з курсу Кадрове діловодство
Програмові вимоги з курсу Організація праці

Програмові вимоги з курсу Соціологія
Програмові вимоги з курсу Економіка підприємства
Програмові вимоги з курсу Аналіз господарської діяльності
Програмові вимоги з курсу Податкове планування
Програмові вимоги з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з курсу Логістика
Програмові вимоги з курсу Маркетинговий менеджмент
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги з “Оптимізаційні методи і моделі”
Програмові вимоги "Біржовий ринок"
Програмові вимоги "Інвестування"
Програмові вимоги "Основи економічної науки"

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Аналіз господарської діяльності
Біржовий ринок
Бухгалтерський облік
Економіка підприємства
Макроекономіка
Мікроекономіка
Інвестування
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Інформаційні технології в управлінні бізнесом
Історія української культури
Логістика
Маркетинг
Маркетинговий менеджмент
Мотивування персоналу
Нормування праці
Організація праці
Планування бізнесу
Політична економія
Підприємницька діяльність
Соціальна та економічна історія України
Статистика
Стратегія і тактика розвитку бізнесу
Торговельна діяльність
Управління бізнес-процесами
Управління персоналом
Українська мова за професійним спрямуванням
Фінанси підприємств
Філософія
Ціноутворення
БЖД
Оптимізаційні методи і моделі
ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Бізнес-аналітика
Господарське право України. Загальна частина
Історія економіки та економічної думки
Економічна безпека підприємств
Основи економічної науки
Податкове планування
Соціологія
Управління трудовим потенціалом

 

Дізнатися більше