Image
Павло Горішевський
Адміністрація
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Павло Горішевський
В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ, ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Загальна інформація

Павло Анатолійович Горішевський – в.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Почесний працівник туризму України

Освіта
 • 2016–2017 рр. – ПВНЗ «Галицька академія» м. Івано-Франківськ;
 • 2011–2012 рр. – Інститут менеджменту та економіки м. Івано-Франківськ;
 • 1998–1999 рр. – Інститут підвищення кваліфікації працівників туристично-екскурсійних організацій;
 • 1987–1992 рр. – Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника Спеціаліст, філологічний факультет;
Професійний досвід
 • 2010–2018 рр. – викладач вищої категорії коледжу «Бізнесу та інформатики» ПВНЗ «Галицька Академія»;
 • 2005–2018 рр. – ПВНЗ «Галицька Академія» м. Івано-Франківська, доцент кафедр «Менеджменту організацій», «Туризму», « Екології та туризму»;
 • 2000 – 2005 Інститут менеджменту та економіки м. Івано-Франківська, асистент, старший викладач, доцент кафедр «Менеджменту туристичного, готельного та курортного сервісу », «Туризму»;
 • 2000 по 2017 – директор ТзОВ «Інтер – Міст»;
 • 1987–2000 рр. – екскурсовод, керівник туристських груп Івано-Франківського бюро подорожей та екскурсій, спеціаліст відділу туризму обласної ради по туризму та екскурсіям. (з 1999 р. ЗАТ «Івано-Франківськтурист»);
 • з 1996 року по даний час – голова правління Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
Публікації
 1. Мальська М., Зінько Ю., Горішевський П., Позиціювання національного бренду сільського зеленого туризму на ринку послуг. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. 2020. № 3(1). С. 8–33.
 2. Зінько Ю.В., Мальська М.П., Горішевський П.А. Навчально-освітнє забезпечення сільського туризму в Україні. Туризм: наука, освіта, практика. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу УГТ / Редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. Рівне: НУВГП, 2020. С. 77–84.
 3. Горішевський П. Науково-освітні аспекти вивчення геоспадщини великопросторових заповідних територій Західного Поділля і Розточчя / Юрій Зінько, Мирослав Іваник, Павло Горішевський. Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження. Матер. наук.-практ. конфер., присвяченої 30-річчю природного заповідника “Медобори” (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 130-135.
 4. 4. Горішевський П. А., Зінько Ю. В., . Васильєв В. П, . Благодир С. Ф, Іваник М. Б. Використання італійського законодавчого досвіду для розробки законопроектів у сфері сільського туризму України. Географія та туризм: наук. Зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] К.: Альтерпрес, 2016. Вип. 16. С. 51-59.
 5. Туристична галузь: висновки з аналітичного дослідження та соціологічного опитування: Івано-Франківська область – край для туризму м. Івано-Франківськ, 2015. – 42 с. (Колектив авторів)
 6. Горішевський П. А., Мальська М. П., Зінько Ю. В. Сільський туризм в Карпатському регіоні: сучасний стан і перспективи розвитку. Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 127–130.
 7. Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації працівників сфери сільського зеленого туризму: навч.посіб./ Т.П. Кальна-Дубінюк, О.А. Локутова, І.П. Кудінова, Л.Х.Рибак, В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю. Панасюк, В.П. Васильєв, Ю.В. Зінько, М.Й. Рутинський, В.В. Триліс, П.А. Горішевський, О.О. Волошинський. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. 642 с.
Нагороди
 • З 1999 року по 2015 рік - член правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні
 • З 2008 року по 2015 рік –  голова комісії з категоризації «Українська гостинна садиба» Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні
 • З 2003 року по 2015 рік – заступник голови правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

 
Керівник проектів МТД:

 • “Вивчення умов щодо розвитку сільського зеленого туризму в селах Косівського, Надвірнянського та Верховинського районів Івано-Франківської області”,1998р.За підтримки Карпатського Фонду
 • “Видання путівника та проведення навчань для сільських господарів в селах Косівського, Надвірнянського та Верховинського районів Івано-Франківської області”,1999 р. За фінансової підтримки Карпатського Фонду
 • “ Гуцульська садиба” 2001-2002 рр. За фінансової підтримки Фонду Євразія
 • “На підтримку проекту “Міжнародний семінар ВТО “Розвиток сільського зеленого туризму “ 2003 р. За фінансової підтримки Фонду Євразія
 • «Місто у межиріччі двох Бистриць» 2005-2006 рр. За фінансової підтримки Фонду Євразія
 • «Зелене кільце Карпат» 2010 - 2011  рік за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні
 • «Трансфер ідеї сільського зеленого туризму» Фундація Бєщадська  (Польща)
   
Наукові інтереси
 • Сільський зелений туризм
 • Якість послуг у туризмі та готельному бізнесі
 • Маркетинг та брендинг в туризмі
 • Менеджмент та маркетинг DMO & DMS
 • Категоризація не готельних закладів розміщення
Дізнатися більше