Image
Наталія Романюк
Адміністрація
Ректорат
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва
Наталія Романюк
ПРОРЕКТОР ПО ВЗАЄМОДІЇ З РИНКОМ ПРАЦІ

Загальна інформація

Наталія Дмитрівна Романюк - проректор по взаємодії з ринком праці, кандидат економічних наук, викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва.

Освіта
 • 2008-2012 рр. навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, отримала диплом бакалавра з відзнакою.
 • 2012-2013 рр. навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, отримала диплом магістра з відзнакою.
 • 2014-2017 рр. навчання в аспірантурі ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 2018 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті; тема дослідження: «Підвищення ефективності діяльності посередницьких структур в сільському господарстві».
   
Професійний досвід
 • 2013 – 2017 рр. - аналітик валютного та інвестиційного ринку, ТзОВ "Компанія Рона", Івано-Франківськ.
 • 2017 – 2018 рр. - менеджер-аналітик, Resin Imex LLC.
 • з 2018 – лютий 2020 р. – викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва Університету Короля Данила.
 • З вересня 2018 р. по липень 2019 р. – в.о. декана факультету управління та бізнес-аналітики Університету Короля Данила.
 • З липня 2019 р. по лютий 2020 р. – декан факультету управління та бізнес-аналітики Університету Короля Данила.
 • З лютого 2020 р. – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності імені академіка УАН Зіновія Маніва Університету Короля Данила.
 • З лютого 2020 р. – проректор по взаємодії з ринком праці Університету Короля Данила.
Публікації
 • автор 13 наукових публікацій, серед них: 6 наукових праць у фахових виданнях України, 1 стаття в журналі з індексом Scopus та Web of Science,  7 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Наукові інтереси
 • Менеджмент; лідерство і формування команд; управління емоційним інтелектом; маркетингові, збутові і логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств; фінансова аналітика; валютні ринки і біржова торгівля.
Дізнатися більше