Image
Наталія Гілязова
Кафедри
Команда центру якості
Кафедра дизайну
Наталія Гілязова
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ, ДОЦЕНТ

Загальна інформація

Наталія Михайлівна Гілязова – завідувач кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Освіта
 • 2015 – присвоєння вченого звання доцента кафедри дизайну;
 • 2012 – Захист кандидатської дисертації, тема «Художні вітражі в громадських і житлових приміщеннях Івано-Франківщини XX – початку XXI століття», присудження наукового ступеня кандидат мистецтвознавства, 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво;
 • 2007-2011 р.р. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 2004-2007 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: спеціальність «Дизайн».
 • 1991-1996 р.р. – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва, спеціальність: художній розпис.
Професійний досвід
 • З 2015 р. і по теперішній час – завідувач кафедри дизайну Університету Короля Данила;
 • 2013-2015 рр. – доцент кафедри дизайну ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького;
 • 2007-2013 рр. – викладач кафедри «Архітектури та містобудування» ПВНЗ Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.
Публікації
 1. Гілязова Н. Майстри вітража Івано-Франківщини кінця XX – початку XXI ст. Народознавчі зошити. Двомісячник Інституту народознавства НАНУ. 2013. № 6. С. 1150-1159.
 2. Гілязова Н. М. Вітраж як елемент декору в дизайні громадських та житлових приміщень Івано-Франківщини поч. XXІ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. № 3. С. 25-264.
 3. Гілязова Н. М. Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX-поч. XXІ ст.: зображення ангелів, агіографічні образи та алегоричні сюжети. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. С. 78-83.
 4. Гілязова Н.М. Вітражні компоненти у формуванні інтер’єрів Івано-Франківщини поч. XXІ ст.: світильники. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2016. №2. С.228-234.
 5. Гілязова Н.М. Вітражі у відновлених сакральних спорудах Івано-Франківська кінця XX – початку XXI століття. Народознавчі зошити. Двомісячник Інституту народознавства НАНУ. Львів, 2018. № 2. С. 410-415.
Наукові інтереси
 • Вітражне мистецтво та його застосування у дизайні
 • Застосування кольору в дизайні
 • Робота у сфері живопису та графіки
Творчі інтереси
 • Олійний та акварельний живопис, розпис інтер’єру.
Дізнатися більше