Image
Мирослава Шевчук
Кафедри
Кафедра архітектури та будівництва
Мирослава Шевчук
ЗАСТУПНИК ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Загальна інформація

Мирослава Олегівна Шевчук – гарант освітньої програми 192 «Будівництво та цивільна інженерія», доцент кафедри архітектури та будівництва, кандидат хімічних наук.

Освіта
 • 2013р. – кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла.
 • 2007–2010 рр. – аспірантура ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, кафедра хімії твердого тіла. Виконувала дисертаційну роботу на тему “Кристалохімія і термодинаміка точкових дефектів у напівпровідникових кристалах самарій моносульфіду та його аналогів”.
 • 2002–2007 рр. – навчання в Інституті природничих наук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність – “Хімія”, кваліфікація – хімік, викладач хімії.
Професійний досвід
 • 2013 р – на даний час доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, Університет Короля Данила
 • 2012 – 2014 рр. працювала на посаді викладача (за сумісництвом) в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • 2011-2013 рр. – участь у проектах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук А4В6 та А2В6” (державний реєстраційний номер 0107U006768) та ДФФД Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України “Нові напівпровідникові матеріали на основі телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії” (державний реєстраційний номер 0111U005501).
 • 2010 – 2013 рр. учитель хімії Воронської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де працювала над методичною проблемою “Використання інтерактивних технологій на уроках хімії”
 • 2006 – 2007 рр. – хімік І категорії лабораторії аналітичного забезпечення ґрунтово-агрохімічних досліджень Івано-Франківського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів та якості продукції
Публікації
Наукові інтереси
 • Наноматеріали та сполуки системи А4В6
 • Захист металів від корозії при використанні інгібіторів
 • Наповнювачі та в’яжучі органічні речовини
Дізнатися більше