Image
Михайло Косьмій
Адміністрація
Михайло Косьмій
ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР, ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Загальна інформація

Косьмій Михайло Михайлович - перший проректор, проректор з навчальної роботи, доцент кафедри архітектури та будівництва, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта
 • 2021 р. - Харківський національний університет будівництва та архітектури, захист докторської дисертації зі спеціальності "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури", присудження наукового ступеня доктор архітектури.
 • 2015 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектури та містобудування;
 • 2014 р. – Національна академія внутрішніх справ МВС України, захист кандидатської дисертації зі спеціальності «Філософія права», присудження наукового ступеня кандидат юридичних наук;
 • 2010 р. – друга вища, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, факультет архітектури та будівництва, спеціальність «Містобудування»;
 • 2001 – 2003 рр. – повна вища, Міжнародний науково-технічний університет м. Києва, факультет лінгвістики та права, спеціальність «Правознавство»;
 • 1997 – 2001 рр. – базова вища, Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство».
Професійний досвід
 • 2001 – 2002 рр. – секретар юридичного факультету Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 2002 – 2003 рр. – заступник декана юридичного факультету Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва;
 • 2003 – 2015 рр. – викладач кафедри кримінального права і процесу; старший викладач кафедри філософії, філософії права та юридичної психології; доцент кафедри архітектури та містобудування Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (у 2007 році Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва перейменовано в Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького); 
 • 2015  – 2020 рр. – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну, доцент кафедри архітектури та містобудування (по суміщенню) Університету Короля Данила (у 2017 році Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького перейменовано в Університет Короля Данила);
 • На даний час - перший проректор, проректор з навчальної роботи.
Громадська діяльність
 • Член містобудівної ради при Департаменті містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 21.03.2012 р.)
 • Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (свідоцтво від 22.04.2013 р.) 
 • Член колегії при Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради (розпорядження міського голови від 09.09.2019 № 356-р)
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із спеціальностей 81 – Право, 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія (додаток до РЕЄСТРУ від 23.12.2019 р.)

 

Публікації
 1. Косьмій М. М. Особливості впливу нематеріальних чинників на адміністративно-територіальні зміни територіальних громад. Комунальне господарство міст : Науково-технічний збірник. Серія : «Технічні науки та архітектура». Харків. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова., 2020. Том 1. Випуск 154. С. 204–210. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-204-210
 2. Косьмій М. М. Методологічні аспекти впливу нематеріальних чинників на просторову структуру міста. Комунальне господарство міст : Науково-технічний збірник. Серія : «Технічні науки та архітектура». Харків. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2019. Том 6. Випуск 152. С. 158–163. DOI 10.33042/2522-1809-2019-6-152-158-163
 3. Косьмій М. М. Якісні властивості урбаністичних систем у науці та проектній практиці. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М. М. Осєтрін. К., КНУБА, 2019. Вип. 71. С. 203–215.
 4. Габрель М.М., Косьмій М.М. Емоційна складова у формуванні образу міста. Науковий вісник будівництва. 2019. Т. 98, № 4. С. 73-86.
 5. Косьмій М. М. Просторовий фактор в організації та розвитку урбанізованих систем. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук. – техн..збірник / Відпов. Ред. В. В. Товбич. К., КНУБА, 2019. Вип. 55. С. 261–275.
 6. Косьмій М. М. Нематеріальні чинники в просторовій організації та розвитку міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук. – техн. збірник / Відпов. Ред. В. В. Товбич. К., КНУБА, 2020. Вип. 56. С. 218–233.
 7. Kosmii M. Systematization of regulatory acts in the field of urban development in Ukraine. European Journal of Technical and Natural Sciences, № 5-6 2019. 3-6.
Наукові інтереси
 • нематеріальні чинники в архітектурі
 • містобудівне законодавство, містобудівна діяльність
 • морально-етичні основи в праві
Дізнатися більше