Image
Любомир Ілин
Ректорат
Адміністрація
Кафедра права
Любомир Ілин
ПРОРЕКТОР ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Загальна інформація

Любомир Михайлович Ілин - проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент.

Освіта
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2009 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України;
 • 2005–2008 рр. – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • 2000–2005 рр. – Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Професійний досвід
 • 2020 р. (вересень) – проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації;
 • 2017–2020 рр.  – проректор з методичної роботи;
 • 2016–2019 рр. – завідувач відділу аспірантури та докторантури;
 • 2015–2016 рр. – завідувач відділу аспірантури;
 • 2011 р. – по даний час – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького;
 • 2008–2011 рр. – спеціаліст групи зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2010–2011 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2007–2009 рр. – асистент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Публікації
 1. Ілин Л. М. Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини ХІХ ст. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2016. № 1. С. 59-64 (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2016_13_10)
 2. Ілин Л. М. Правові та організаційні засади діяльності української сеймової фракції "Руський клуб". Приватне та публічне право, 2017. №. 3. С. 8-11. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2017_3_4)
 3. Ілин Л. М. Законодавчі ініціативи депутатів Галицького сейму в господарській сфері в 1860 – 1870-х роках. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2016. Вип. 6(1). С. 24-27. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(1)__7)
 4. Aspekt prawny kwestii języka nauczania w działalności Galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach 1870-1876. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2016. № 2. С. 44-50. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2016_14_8)
 5. Ілин Л. М. Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2017. № 4. С. 34-38. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_4_7)
 6. Ідея "соборності" в державотворчих концепціях Галичини ХІХ – початку ХХ ст. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. 2019. № 8. С. 15-21. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2019_8_4)
Наукові інтереси
 • історія українського парламентаризму
 • українсько-польські політичні стосунки ХІХ – початку ХХ ст.
 • діяльність Галицького крайового сейму
Дізнатися більше