Image
Лідія Цимбаліста
Адміністрація
Кафедра перекладу та філології
Лідія Цимбаліста
СТАРША ВИКЛАДАЧКА КАФЕДРИ

Загальна інформація

Лідія Романівна Цимбаліста - асистентка кафедри перекладу та філології, заступниця завідувача кафедри філології та перекладу.

Освіта
 • 2014‒2017 рр. ‒ аспірантура за спеціальністю 10.02.15 - загальне мовознавство у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 • 2009‒2014 рр. ‒ студентка факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», диплом філолога, викладача німецької, англійської мов та зарубіжної літератури; студентка філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», диплом психолога, викладача
Професійний досвід
 • 2020 р. ‒ до сьогодні ‒ практичний психолог Центру освітніх інновацій;
 • 2018 р. ‒ до сьогодні ‒ старша викладачка кафедри перекладу та філології ЗВО «Університет Короля Данила»;
 • 2017-2018 рр. ‒ фахівець з моніторингу та оцінки проектів у Карітас Івано-Франківськ/Карітас Україна;
 • 2014‒2015 рр. ‒ асистентка кафедри німецької філології у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • 2013-2014 рр. ‒ перекладачка відділу міжнародного співробітництва у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Публікації
 1. Палій А., Цимбаліста Л. Вплив латералізації на вивчення іноземних мов дітьми дошкільного віку. Психологія особистості. Івано-Франківськ, 2014. №1. С. 146-156.
 2. Цимбаліста Л. Дієслова з постфіксом -ся у творенні пасивних конструкцій в українській мові. Ukrajinistika: minulost, pritomnost, budoucnost III. Jazyk. Brno, Jan Sojnek – Galium, 2015. С. 485–491.
 3. Цимбаліста Л. Р. Валентність предиката в пасивних конструкціях (на матеріалі української та німецької мов). Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ, 2015–2016. Вип. 44–45. С. 130–134.
 4. Цимбаліста Л. Пасивні дієприкметники у функції предиката (з українськими паралелями). Тенденції розвитку української лексики та граматики. Частина ІІІ. Варшава – Івано-Франківськ: Sowa Sp. z.o.o., 2016. C. 134-142.
 5. Цимбаліста Л. Р. Пасивні конструкції з семантикою процесу в німецькій та українській мовах. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Філологічні науки. Кіровоград, 2016. Вип. 146. С. 593-597.
 6. Цимбаліста Л. Р. Безособові пасивні конструкції: німецько-українські паралелі. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2016. №6. С. 200-203.
 7. Цимбаліста Л. Р. Тенденції використання пасиву в сучасних україномовних художніх текстах (з німецькими паралелями). Українознавчі студії. 2016-2017. № 17-18. С. 160-167.
 8. Цимбаліста Л. Поєднання дієслова «бути» з пасивним дієприкметником у функції предиката в українській та німецькій мовах. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2017. С. 258-267.
 9. Tsymbalista L. Einschränkungen für Passivbildung im Deutschen und Ukrainischen. Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология : актуальные вопросы и перспективы развития. Минск, 2017. С. 52-54.
 10. Цимбаліста Л.Р. Функції пасивних конструкцій в українській та німецькій мовах. Studia Ucrainica Varsoviensia. 2018. №6. С. 37-44.
 11. Цимбаліста Л. Р. Пасив реципієнта в німецькій мові (з українськими паралелями). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 39 том 2. С. 112-114.

 

Наукові інтереси
 • Порівняльний синтаксис, перекладознавство, психолінгвістика.
Дізнатися більше