Image
Ірина Матоліч
Кафедри
Команда центру якості
Кафедра дизайну
Ірина Матоліч
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ

Загальна інформація

Ірина Яремівна Матоліч - доцент кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства.

Освіта
 • 2016 р. – захист дисертації за спеціальністю “26.00.01” – культурологія і здобуто науковий ступінь кандидат мистецтвознавства;
 • 2008-2014 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
 • 2002-2008 – Львівська національна академія мистецтв.
Професійний досвід
 • З 2017 і по теперішній час доцент кафедри дизайну Університету Короля Данила;
 • 2008-2015 – асистент, викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
Публікації
 1. Матоліч І. Я. Мистецтвознавці України. 1991 – 2010: довідник. Київ, 2014. 124 с.
 2. Матоліч І. Я. Мистецтвознавство Львова у період радянського тоталітаризму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 1. С. 120-125.
 3. Матоліч І. Я. Проблематика сучасного мистецтвознавства України. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 34. С. 41-50.
 4. Матоліч І. Я. Мистецтвознавчі періодичні та продовжувані видання Південної і Східної України кінця ХХ – початку ХХІ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Мистецтвознавство. 2017. № 2 (37). С. 203-208.
 5. Матоліч І. Я. Аналіз дисертаційних праць з мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06) за період 1991-2010 років. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018. № 40. С. 162-170.
 6. Матоліч І. Я. Українське мистецтвознавство в середині – другій половині ХХ століття. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2018. № 2. С. 68-75.
 7. Матоліч І. Я. Засадничі риси функціонування кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.2018. № 41. С. 117-124.
 8. Матоліч І. Я. Мистецтвознавча наука в Україні періоду незалежності (1991 - 2010 рр.): аналіз дисертаційних праць (візуальні мистецтва). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Сер.: мистецтвознавство. 2019. № 41. С. 112-120.
 9. атолич И. Я. Особенности классификации современной искусствоведческой периодики Киева: основные проблемы и тенденции развития (частина 1). Культура і сучасність, 2020. № 1. С. 79-84.
 10. Матоліч І. Я. Тенденції розвитку ковальського мистецтва (за підсумками міжнародного фестивалю «Свято ковалів», м. Івано-Франківськ). Art and design, 2020. № 2. С. 73-82.
 11. Матоліч І. Я. Окремі мистецтвознавчі проблеми сучасності. Технології та їх вплив на сучасну культуру і мистецтво України: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 бер. 2018 р. Одеса. С. 57-60.
 12. Матоліч І. Я. Зародження мистецтвознавчої науки в Галичині. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної і прикладної наук:. зб. матеріалів доп. учасн. II Всеукраїнськ. наук.-практ. симпоз., Івано-Франківськ: УКД, 20-21 квіт. 2018 р. С. 47-50.
 13. Матоліч І. Я. Українське мистецтвознавство у період радянського тоталітаризму. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. симпозіуму, Івано-Франківськ: УКД, 2019 р. С. 174-176.
 14. Матоліч І. Я. Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» у Івано-Франківську: тенденції розвитку. Художній метал: візії майбутнього: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 3-4 трав. 2019 р., С. 57-59.
 15. Матоліч І. Я. Науково-філософське обґрунтування символізму в сучасному візуальному мистецтві України. Символічні виміри візуальної культури зб. Міжнар. наук.-практ. конференції, Луцьк, 11-12 жовт. 2019 р., С. 49-52.
 16. Матоліч І. Я. Озеленення міського простору: основні прийоми. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: ІV Всеукраїнський науково-практичний симпозіум, Івано-Франківськ: УКД, 15 трав. 2020 р., С. 76-79.
 17. Матоліч І. Я. Роль дизайнера у формуванні культурного простору. 100 років сучасності: ідеї Баугауз та українського конструктивізму у сучасному дизайні та дизайн-освіті. Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ: КНУКІМ, 2-3 квіт. 2020 р., С. 128-133.
Наукові інтереси
 • Сучасне візуальне мистецтво
 • Українське мистецтвознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Дізнатися більше