Image
Ігор Огерук
Кафедри
Курси для приватних виконавців
Курси для арбітражних керуючих
Адміністрація
Ігор Огерук
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРАВА

Загальна інформація

Ігор Степанович Огерук – завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта
 • 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
 • 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ (м. Київ); тема дослідження: «Діяльність підрозділів ДДСБЕЗ МВС України щодо протидії злочинності в нафтогазовидобувній галузі».
 • 2001 р. – Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, диплом спеціаліста, кваліфікація – юрист.
Професійний досвід
 • 2021 (квітень) і досі – завідувач кафедри права Університету Короля Данила
 • 2020 (вересень) - 2021 (березень) – заступник завідувача кафедри права
  Університету Короля Данила.
 • 2013 р. – 2020 (серпень) – доцент кафедри кримінального права і процесу
  юридичного факультету Університету Короля Данила.
 • 1994 – 2011 рр. – служба в органах внутрішніх справ України.
Публікації
 1. Огерук І. С. Щодо зловживанням впливом службовою особою. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал: Серія Право. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2020. Вип. 9 (21). С. 103-110.
 2. Огерук І. С. Щодо переліку корупційних злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал: Серія Право. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2019. Вип. 6 (18). С. 153-159
 3. Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Молдова у сфері протидії корупції. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал: Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2018. Вип. 5 (17). С. 162-168
 4. Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2017. Вип. 3 (15). С. 88-93.
 5. Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Грузії у сфері службової діяльності. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2017. Вип. 4 (16). C. 170-176
 6. Огерук І. С. Проблеми протидії злочинності мігрантів. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2016. Вип. 1 (13). С. 207-213.
 7. Огерук І. С. Класифікація розкрадань видобутої сировини нафтогазо-видобувних підприємств. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. К.: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. 2009.
Наукові інтереси
 • дослідження теоретичних та практичних аспектів протидії корупції
Дізнатися більше