Інженерія програмного забезпечення
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо курсових робіт з предмету "Організація баз даних"
Методичні вказівки щодо курсових робіт з предмету "Об'єктно-орієнтоване програмування"

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичний посібник щодо виконання кваліфікаційних робіт

Програми практики

Переддипломна практика
Навчальна практика ІІ курс
Проектно-технологічна практика ІІІ курс

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Теорія ймовірностей
Архітектура програмного забезпечення
Вища математика
Дискретні структури
Комп’ютерна дискретна математика
Основи програмування
Проектування комп’ютерних мереж
Системне програмування
Фізика
Соціальна та економічна історія України
Інженерія програмного забезпечення.
Алгоритми та методи обчислень.
Алгоритми та структури даних.
ВИЩА МАТЕМАТИКА (ПЗ)
Документування програмних продуктів.
Захист інформації в комп’ютерних системах.
Захист програмних продуктів.  
Комп’ютерні мережі.
Комп’ютерна дискретна математика.
Комп’ютерна схемотехніка.
Конструювання програмного забезпеченя.
Людино-машинна взаємодія.
Менеджмент проектів програмного забезпечення.
ООП.
Організація інформаційно-вимірювальних каналів _оТ.  
Організація баз даних.
Основи програмування.
Програмування мікроконтролерів. Програмування мовою JavaScript. Проектування компонентів _оТ.  
Системне програмування.
Сучасні технології проектування цифрових пристроїв.
Теорія ймовірностей.
Фізика вибрані розділи.
Якість програмного забезпечення та тестування.

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Алгоритми і методи обчислень
Алгоритми та структура даних
Безпека життєдіяльності
Бізнес-аналіз ІТ проектів
Групова динаміка і комунікації
Екологічна безпека
Етика ділового спілкування
Захист програмних продуктів
Захист інформації в комп’ютерних системах
Інженерія програмного забезпечення
Іноземна мова (розмовна)
Інформаційно-комунікаційні технології
Комп’ютерна дискретна математика
Комп’ютерні мережі
Конструювання програмного забезпечення
Людино-машинна взаємодія
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Об’єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних
Основи наукового пізнання
Основи програмування
Особистісна ефективність
Паралельні та розподілені обчислення
Системне програмування
Сучасні технології проектування цифрових пристроїв
Теорія критичного мислення
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Цінності громадянського суспільства
Якість програмного забезпечення і тестування

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Виробництво аудіо- та відеоконтенту
Документування програмних продуктів
Організація інформаційно-вимірюваних каналів ІоТ
Основи автоматики та робототехніки
Програмування мовою JavaScript
Проектування компонентів ІоТ

 

Дізнатися більше