Інженерія програмного забезпечення
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних системах

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (проекту)

Програми практики

Переддипломна-практика

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Гнучкі процеси інженерії програмного забезпечення.
Засоби захисту інформації.
Інженерія програмного забезпечення для кросплатформенних та мобільних систем .
Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів.
Інтелектуальна власність на програмні продукти.
Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних технологіях.
Проектування програмного забезпечення для спеціалізованих та вбудованих автоматизованих систем_модифіковані.
Проектування та дизайн користувацьких інтерфейсів та взаємодій.
Системний аналіз та дизайн програмних продуктів.
Стандарти та засоби керування якістю процесу розробки програмного забезпечення.
Управління розвитком програмних продуктів_модифіковані .

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

Гнучкі процеси інженерії програмного забезпечення
Засоби захисту інформації_робоча програма.
Інженерія програмного забезпечення для кросплатформенних та мобільних систем
Іноваційне підприємництво та розвиток стартапів
Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних технологіях
Проектування програмного забезпечення для спеціалізованих та вбудованих автоматизованих систем
Проектування та дизайн користувацьких інтерфейсів та взаємодій
Системний аналіз та дизайн програмних продуктів.
Стандарти та засоби керування якістю
Управління розвитком програмних продуктів

 

Дізнатися більше