Готельно-ресторанна справа
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт "Організація ресторанного господарства"

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Accordion content 2.

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні рекомендації до підготовки комплексного державного іспиту

Програми комплексних екзаменів

ПРОГРАМА ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Програми практики

Програма практики виробничої (комплексної) у закладах готельно-ресторанного господарства
Методичні рекомендації по практиці виробничій (організаційній)
Методичні рекомендації по практиці виробничій (технологічній)
Робоча навчальна програма. Практика виробнича (організаційна)
Робоча навчальна програма. Виробнича (технологічна) практика

Робоча програма навчальної практики для студентів ІІ курсу
Робоча програма практики виробничої (організаційної) для студентів ІІІ курсу
 

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Бухгалтерський облік в туризмі
Фінансовий менеджмент.
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги з Мікробіології
Програмові вимоги "Барна справа і організація роботи сомельє"
Програмові вимоги "Інноваційні технології готельно-ресторанної справи"
Програмові вимоги "Маркетинг готельно-ресторанної справи"
Програмові вимоги "Менеджмент готельно-ресторанної справи"
Програмові вимоги "Організація ресторанного господарства"
Програмові вимоги "Особливості зарубіжного сервісу" 
Програмові вимоги "Основи економічної науки"
Програмові вимоги "Технологія продукції ресторанного господарства"
Програмові вимоги "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства" 

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Бухгалтерський облік в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
Друга іноземна мова (німецька)
Економіка туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу
Інформаційні технології
Історія української культури
Менеджмент готельно-ресторанної справи
Мікробіологія
Маркетинг готельно-ресторанної справи
Організація ресторанного господарства
Політична економія
ПР-технології
Соціальна та економічна історія України
Технологія продукції ресторанного господарства
Трудове право України
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
Філософія
Фінансовий менеджмент.
Харчова хімія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Барна справа і організація роботи сомельє
Інноваційні технології готельно-ресторанної справи
Історія економіки та економічної думки
Основи економічної науки
Особливості зарубіжного сервісу

 

Дізнатися більше